ZarejestrujZaloguj

Aquathlon Olsztyn - Grand Prix Polski w Aquathlonie 2024

 • Olsztyn, 14 kwietnia 2024 09:00
 • Organizator: Polski Związek Triathlonu Współorganizatorzy lokalni: Warmińsko – Mazurski Klub Sportowy Olsztyn, G33 Tomasz Domżalski, Klub Sportowy G33, Sportify Monika Małecka
 • Kontakt: Tomasz Domżalski (t.domzalski33@gmail.com, tel. 600961905)
 • Odpowiedzialny za pomiar czasu:
  Mateusz Kownacki (kontakt@superczas.pl)
 • Regulamin Wyniki

Termin i miejsce: 14 kwietnia 2024 r. – Olsztyn
Biuro zawodów: Pływalnia Uniwersytecka UWM - ul J. Tuwima 9, Olsztyn
Część pływacka: Pływalnia Uniwersytecka UWM - ul J. Tuwima 9, Olsztyn
Część biegowa i dekoracje: Stadion AZS UWM - ul. Oczapowskiego 12, Olsztyn

Limit uczestników: 250

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 • Dzieci 7-8 lat: kategoria nie zaliczana do klasyfikacji końcowej GPA (dystans 50-200)
 • Dzieci 9-10 lat: kategoria nie zaliczana do klasyfikacji końcowej GPA (dystans 100-500)
 • Żak 11-12 lat: kategoria zaliczana do klasyfikacji końcowej GPA (dystans 200-1000)
 • Młodzik 13-14 lat: kategoria zaliczana do klasyfikacji końcowej GPA (dystans 200-1500)
 • Junior Młodszy 15-17 lat: kategoria zaliczana do klasyfikacji końcowej GPA (dystans 400-2000)
 • Junior 18-19 lat: kategoria nie zaliczana do klasyfikacji końcowej GPA (dystans 800-5000, limit czasu pływania na 800 m 12’00”)

Kategorie zawodników Age Group:

 • 18 – 29 lat – kategoria nie jest zaliczana do klasyfikacji końcowej GPA (dystans 400-5000)
 • 30 – 39 lat – kategoria nie jest zaliczana do klasyfikacji końcowej GPA (dystans 400-5000)
 • 40 – 49 lat – kategoria nie jest zaliczana do klasyfikacji końcowej GPA (dystans 400-5000)
 • 50 lat i więcej – kategoria nie jst zaliczana do klasyfikacji końcowej GPA (dystans 400-5000)

Zasady przebiegu zawodów:
 

 • Pływanie odbywa się na pływalni krytej 25 metrowej. Zawodnicy startować będą ze skoku do wody lub mając kontakt „jedna ręka na ścianie basenu”. W zależności od liczby uczestników, pływanie może odbywać się będzie po dwie osoby na torze – zasada „strona P – strona L” (ostateczna decyzja podjęta zostanie w dniu zawodów). W przypadku rozgrywania takiego samego dystansu różnych kategorii i płci, zawodnicy mogą zostać połączeni w jednej serii. Podczas pływania niedozwolone są pianki neoprenowe, skóry pływackie i stroje triathlonowe. W przypadku zastosowania przez zawodnika pianki neoprenowej, skóry pływackiej lub stroju triathlonowego zawodnikowi zostanie doliczona kara czasowa 20” bez względu na dystans.

  Limit czasu pływania: W wyścigu głównym na dystansie 800 m organizator wprowadza limit czasu pływania 12’00’’. Zawodnikom urodzonym w 2006 roku i starszym, pływającym powyżej 12’00” na 800 metrów organizator rekomenduje rywalizację dla amatorów na dystansie 400m pływanie + 5 km biegania.
   
 • Bieg odbywa się na stadionie lekkoatletycznym (tartan, stadion 400 metrowy). Zawodnicy ustawiani  są  wspólnie  na  linii  startu  w  poszczególnych  kategoriach  wiekowych. W przypadku rozgrywania takiego samego dystansu różnych kategorii i płci, start może zostać połączony i puszczony ze startu wspólnego. Podczas biegu niedozwolone są kolce lekkoatletyczne. W przypadku zastosowania przez zawodnika kolców lekkoatletycznych zawodnikowi zostanie doliczona kara czasowa 20” bez względu na dystans.

Do końcowej klasyfikacji poszczególnych zawodów liczy się suma czasów, pływania i biegu, z dokładnością do dziesiętnej sekundy.

Harmonogram zawodów: 14.04.2024 r.  (niedziela) - harmonogram może zostać zaktualizowany po zakończeniu zapisów. Finalny harmonogram umieszczony zostanie na stronie www.superczas.pl oraz FB wydarzenia do 12 kwietnia 2024 r..

08:00 – 08:50 Odbiór pakietów startowych dla kategorii Dzieci, Żak i Młodzik.
08:50 – 10:00 Odbiór pakietów startowych dla pozostałych kategorii

Część Pływacka:

08:40 – 09:00 Rozgrzewka dla kategorii Dzieci, Żak i Młodzik.
09:00 – 09:10 Oficjalne przywitanie uczestników i otwarcie zawodów.
09:10 – 09:15 Dzieci I, 50 m stylem dowolnym,
09:15 – 09:30 Dzieci II, 100 m stylem dowolnym,
09:30 – 10:00 Żacy, 200 m stylem dowolnym,
10:00 – 10:20 Młodzicy, 200 m stylem dowolnym,
10:20 – 10:40 Rozgrzewka dla kategorii Junior Młodszy, sportu kwalifikowanego i AG.
10:40 – 11:00 Juniorzy Młodsi, 400 m stylem dowolnym,
11:00 – 11:15 Juniorzy, 800 m stylem dowolnym,
11:15 – 12:00 AG, 400 m stylem dowolnym,

Część biegowa:

11:00 Bieg 200 m, kategoria Dzieci 7-8 lat (dziewczynki i chłopcy)
11:05 Bieg 500 m, kategoria Dzieci 9-10 lat (dziewczynki)
11:10 Bieg 500 m, kategoria Dzieci 9-10 lat (chłopcy)
11:25 Bieg 1000 m, kategoria Żaczki, seria 1
11:35 Bieg 1000 m, kategoria Żaczki, seria 2
11:45 Bieg 1000 m, kategoria Żak, seria 1
11:55 Bieg 1000 m, kategoria Żak, seria 2
12:10 Bieg 1500 m, kategoria Młodziczka, seria 1
12:20 Bieg 1500 m, kategoria Młodziczka, seria 2
12:30 Bieg 1500 m, kategoria Młodzik, seria 1
12:40 Bieg 1500 m, kategoria Młodzik, seria 2
13:00 Bieg 2000 m, kategoria Juniorki Młodsze
13:15 Bieg 2000 m, kategoria Juniorzy Młodsi

Dekoracje – kat. Dzieci, Żacy, Młodzicy, Juniorzy Młodsi

13:35 Bieg 5000 m, kobiety - kategorie junior, AG
14:00 Bieg 5000 m, mężczyźni seria 1 - kategorie junior, AG
14:25 Bieg 5000 m,
mężczyźni seria 2 - kategoria AG

Dekoracje AG

Opłaty startowe:

Pierwszy próg opłat startowych, obowiązuje do 31 marca 2024 r.:

 • 30 zł - dla zawodników w wieku 7-12 lat (kategorie dzieci, żacy)
 • 50 zł - dla zawodników w wieku 13-19 lat (kategorie młodzik, junior młodszy, junior)
 • 70 zł - dla zawodników AG

Drugi próg opłat startowych, obowiązuje od 1 kwietnia 2024 r. do zamknięcia zapisów:

 • 50 zł - dla zawodników w wieku 7-12 lat (kategorie dzieci, żacy)
 • 70 zł - dla zawodników w wieku 13-19 lat (kategorie młodzik, junior młodszy, junior)
 • 90 zł - dla zawodników AG

Link do płatności pojawi się automatycznie po udanej rejestracji oraz dodatkowo w wiadomości mailowej potwierdzającej rejestrację na imprezę. 

Wpłaty zbiorcze:

 • Możliwe są wpłaty zbiorcze przez kluby po wcześniejszym zarejestrowaniu zawodników indywidualnie na stronie www.superczas.pl/aquathlon2024
 • Wpisowe zbiorcze płatne tylko przelewem na konto Klubu Sportowego G33, po uzgodnieniu telefonicznym z Tomaszem Domżalskim (tel. +48600961905) i otrzymaniu potwierdzenia mailowego.
 • Nr konta do opłat startowych zbiorczych – Bank PKO BP 94 1020 3541 0000 5502 0378 2505
  Tytuł wpłaty: klub, kategoria wiekowa + liczba zawodników poszczególnych kategorii, opłata startowa, Aquathlon Olsztyn 2024

Wyniki Regulamin

Klasyfikacje:

Dzieci 7-8 lat Dziewczęta (dystans 0.25km)

 • Olsztyn
 • 14 kwietnia 2024 09:10

Pływanie: 50 m, start 09:10
Bieg: 200 m, start 11:00

Kategorie wiekowe

 • Dzieci 7-8 lat Dziewczęta (7 - 8 lat)

Dzieci 7-8 lat Chłopcy (dystans 0.25km)

 • Olsztyn
 • 14 kwietnia 2024 09:10

Pływanie: 50 m, start 09:10
Bieg: 200 m, start 11:00

Kategorie wiekowe

 • Dzieci 7-8 lat Chłopcy (7 - 8 lat)

Dzieci 9-10 lat Dziewczęta (dystans 0.6km)

 • Olsztyn
 • 14 kwietnia 2024 09:15

Pływanie: 100 m, start 09:15
Bieg: 500 m, start 11:05

Kategorie wiekowe

 • Dzieci 9-10 lat Dziewczęta (9 - 10 lat)

Dzieci 9-10 lat Chłopcy (dystans 0.6km)

 • Olsztyn
 • 14 kwietnia 2024 09:15

Pływanie: 100 m, start 09:15
Bieg: 500 m, start 11:10

Kategorie wiekowe

 • Dzieci 9-10 lat Chłopcy (9 - 10 lat)

Żak 11-12 lat Dziewczęta (dystans 1.2km)

 • Olsztyn
 • 14 kwietnia 2024 09:30

Pływanie: 200 m, start 09:30
Bieg: 1000 m, start 11:25

Kategorie wiekowe

 • Żak 11-12 lat roczniki 2013 – 2012 Dziewczęta (11 - 12 lat)

Żak 11-12 lat Chłopcy (dystans 1.2km)

 • Olsztyn
 • 14 kwietnia 2024 09:30

Pływanie: 200 m, start 09:30
Bieg: 1000 m, start 11:45

Kategorie wiekowe

 • Żak 11-12 lat roczniki roczniki 2013 – 2012 Chłopcy (11 - 12 lat)

Młodzik 13-14 lat Dziewczęta (dystans 1.7km)

 • Olsztyn
 • 14 kwietnia 2024 10:00

Pływanie: 200 m, start 10:00
Bieg: 1500 m, start 12:10

Kategorie wiekowe

 • Młodzik 13-14 lat roczniki 2011 – 2010 Dziewczęta (13 - 14 lat)

Młodzik 13-14 lat Chłopcy (dystans 1.7km)

 • Olsztyn
 • 14 kwietnia 2024 10:00

Pływanie: 200 m, start 10:00
Bieg: 1500 m, start 12:30

Kategorie wiekowe

 • Młodzik 13-14 lat roczniki 2011 – 2010 Chłopcy (13 - 14 lat)

Junior Młodszy 15-17 lat Dziewczęta (dystans 2.4km)

 • Olsztyn
 • 14 kwietnia 2024 10:40

Pływanie: 400 m, start 10:40
Bieg: 2000 m, start 13:00

Kategorie wiekowe

 • Junior Młodszy 15-17 lat Dziewczęta (15 - 17 lat)

Junior Młodszy 15-17 lat Chłopcy (dystans 2.4km)

 • Olsztyn
 • 14 kwietnia 2024 10:40

Pływanie: 400 m, start 10:40
Bieg: 2000 m, start 13:15

Kategorie wiekowe

 • Junior Młodszy 15-17 lat Chłopcy (15 - 17 lat)

Junior 18-19 lat Kobiety (dystans 5.8km)

 • Olsztyn
 • 14 kwietnia 2024 11:00

Pływanie: 800 m, start 11:00
Bieg: 5000 m, start 13:35

Kategorie wiekowe

 • Junior 18-19 lat Kobiety (18 - 19 lat)

Junior 18-19 lat Mężczyźni (dystans 5.8km)

 • Olsztyn
 • 14 kwietnia 2024 11:00

Pływanie: 800 m, start 11:00
Bieg: 5000 m, start 14:00

Kategorie wiekowe

 • Junior 18-19 lat Mężczyźni (18 - 19 lat)

AG 18-29 lat Kobiety (dystans 5.4km)

 • Olsztyn
 • 14 kwietnia 2024 11:15

Pływanie: 400 m, start 11:15
Bieg: 5000 m, start 13:35

Kategorie wiekowe

 • AG 18-29 lat Kobiety (18 - 29 lat)

AG 18-29 lat Mężczyźni (dystans 5.4km)

 • Olsztyn
 • 14 kwietnia 2024 11:15

Pływanie: 400 m, start 11:15
Bieg: 5000 m, start 14:25

Kategorie wiekowe

 • AG 18-29 lat Mężczyźni (18 - 29 lat)

AG 30-39 lat Kobiety (dystans 5.4km)

 • Olsztyn
 • 14 kwietnia 2024 11:15

Pływanie: 400 m, start 11:15
Bieg: 5000 m, start 13:35

Kategorie wiekowe

 • AG 30-39 lat Kobiety (30 - 39 lat)

AG 30-39 lat Mężczyźni (dystans 5.4km)

 • Olsztyn
 • 14 kwietnia 2024 11:15

Pływanie: 400 m, start 11:15
Bieg: 5000 m, start 14:25

Kategorie wiekowe

 • AG 30-39 lat Mężczyźni (30 - 39 lat)

AG 40-49 lat Kobiety (dystans 5.4km)

 • Olsztyn
 • 14 kwietnia 2024 11:15

Pływanie: 400 m, start 11:15
Bieg: 5000 m, start 13:35

Kategorie wiekowe

 • AG 40-49 lat Kobiety (40 - 49 lat)

AG 40-49 lat Mężczyźni (dystans 5.4km)

 • Olsztyn
 • 14 kwietnia 2024 11:15

Pływanie: 400 m, start 11:15
Bieg: 5000 m, start 14:25

Kategorie wiekowe

 • AG 40-49 lat Mężczyźni (40 - 49 lat)

AG 50+ lat Kobiety (dystans 5.4km)

 • Olsztyn
 • 14 kwietnia 2024 11:15

Pływanie: 400 m, start 11:15
Bieg: 5000 m, start 13:35

Kategorie wiekowe

 • AG 50+ lat Kobiety (50 - x lat)

AG 50+ lat Mężczyźni (dystans 5.4km)

 • Olsztyn
 • 14 kwietnia 2024 11:15

Pływanie: 400 m, start 11:15
Bieg: 5000 m, start 14:25

Kategorie wiekowe

 • AG 50+ lat Mężczyźni (50 - x lat)

Partnerzy Superczas.pl

 • Artneo