ZarejestrujZaloguj

Wykuwamy biegową moc! III edycja

Harmonogram godzinowy:

Sobota 1 października 2022 r.

10:00-14:00 Praca Biura Zawodów (Biuro zawodów będzie zlokalizowane w Parku Fosa na scenie Amfiteatru)
11:00 Wspólna rozgrzewka dla dzieci
11:15 Starty biegów dzieci
11:45 Start biegu Sztafeta Pokoleniowa
12:00 Otwarcie zawodów, dekoracja zwycięzców biegów dla dzieci i Sztafety Pokoleniowej
12:30  Rozgrzewka biegu głównego
13:00 Start biegu głównego na dystansie 10 km - limit czasu 1,5 h
+/- 14:30 Ostatnia osoba na mecie. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
14:30 Odprawa Kapitanów drużyn sztafetowych
14:45 Start biegu sztafet
15:30 Dekoracja zwycięzców
16:00 Zamknięcie zawodów

Klasyfikacje:

Kategoria D1 (dzieci w wieku 8 lat i młodsze, rocznik 2014 i młodsi) (dystans 0.2km)

 • Jeziorany
 • 1 października 2022 11:15

Start i meta biegu: zlokalizowane na terenie Fosy Jeziorany za Urzędem Miasta Jeziorany.

Trasa: Nawierzchnia trasy: szutry, asfalt, podłoże żwirowe.

Opłata startowa:

 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do godziny 23:59 w środę 28 września 2022 r.
  lub do wyczerpania limitu Uczestników ustalonego na łącznie 
  100 osób we wszystkich biegach dzieci. Decyduje kolejność wpłat.

 • Opłata startowa jest równa:

  Uwaga! Z opłaty wpisowej zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Jeziorany (dorośli i dzieci).

  10,00 zł od osoby do dnia 28.09.2022 r. (koniec zapisów elektronicznych)
  20,00 zł od osoby – rejestracja w dniu zawodów

 • Numer konta do wpłat:
  Dorota Jachimowicz
  94 2030 0045 1130 0000 1078 1000
  W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, rodzaj biegu.

Pakiet startowy:

 • numer startowy i agrafki
 • pamiątkowy medal na mecie
 • poczęstunek (woda, owoce, ciastka)

Nagrody:

 • Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowe medale.
 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców biegów dla dzieci otrzymują puchary/statuetki

Kategorie wiekowe

 • Kategoria D1 Chłopcy (x - 8 lat)
 • Kategoria D1 Dziewczynki (x - 8 lat)

Kategoria D2 (dzieci w wieku 9-10 lat, roczniki 2012-2013) (dystans 0.4km)

 • Jeziorany
 • 1 października 2022 11:15

Start i meta biegu: zlokalizowane na terenie Fosy Jeziorany za Urzędem Miasta Jeziorany.

Trasa: Nawierzchnia trasy: szutry, asfalt, podłoże żwirowe.

Opłata startowa:

 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do godziny 23:59 w środę 28 września 2022 r.
  lub do wyczerpania limitu Uczestników ustalonego na łącznie 
  100 osób we wszystkich biegach dzieci. Decyduje kolejność wpłat.

 • Opłata startowa jest równa:

  Uwaga! Z opłaty wpisowej zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Jeziorany (dorośli i dzieci).

  10,00 zł od osoby do dnia 28.09.2022 r. (koniec zapisów elektronicznych)
  20,00 zł od osoby – rejestracja w dniu zawodów

 • Numer konta do wpłat:
  Dorota Jachimowicz
  94 2030 0045 1130 0000 1078 1000
  W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, rodzaj biegu.

Pakiet startowy:

 • numer startowy i agrafki
 • pamiątkowy medal na mecie
 • poczęstunek (woda, owoce, ciastka)

Nagrody:

 • Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowe medale.
 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców biegów dla dzieci otrzymują puchary/statuetki

Kategorie wiekowe

 • Kategoria D2 Chłopcy (9 - 10 lat)
 • Kategoria D2 Dziewczynki (9 - 10 lat)

Kategoria D3 (dzieci w wieku 11-12 lat, roczniki 2010-2011) (dystans 0.6km)

 • Jeziorany
 • 1 października 2022 11:15

Start i meta biegu: zlokalizowane na terenie Fosy Jeziorany za Urzędem Miasta Jeziorany.

Trasa: Nawierzchnia trasy: szutry, asfalt, podłoże żwirowe.

Opłata startowa:

 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do godziny 23:59 w środę 28 września 2022 r.
  lub do wyczerpania limitu Uczestników ustalonego na łącznie 
  100 osób we wszystkich biegach dzieci. Decyduje kolejność wpłat.

 • Opłata startowa jest równa:

  Uwaga! Z opłaty wpisowej zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Jeziorany (dorośli i dzieci).

  10,00 zł od osoby do dnia 28.09.2022 r. (koniec zapisów elektronicznych)
  20,00 zł od osoby – rejestracja w dniu zawodów

 • Numer konta do wpłat:
  Dorota Jachimowicz
  94 2030 0045 1130 0000 1078 1000
  W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, rodzaj biegu.

Pakiet startowy:

 • numer startowy i agrafki
 • pamiątkowy medal na mecie
 • poczęstunek (woda, owoce, ciastka)

Nagrody:

 • Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowe medale.
 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców biegów dla dzieci otrzymują puchary/statuetki

Kategorie wiekowe

 • Kategoria D3 Chłopcy (11 - 12 lat)
 • Kategoria D3 Dziewczynki (11 - 12 lat)

Kategoria D4 (dzieci w wieku 13-15 lat, roczniki 2007-2009) (dystans 1km)

 • Jeziorany
 • 1 października 2022 11:15

Start i meta biegu: zlokalizowane na terenie Fosy Jeziorany za Urzędem Miasta Jeziorany.

Trasa: Nawierzchnia trasy: szutry, asfalt, podłoże żwirowe.

Opłata startowa:

 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do godziny 23:59 w środę 28 września 2022 r.
  lub do wyczerpania limitu Uczestników ustalonego na łącznie 
  100 osób we wszystkich biegach dzieci. Decyduje kolejność wpłat.

 • Opłata startowa jest równa:

  Uwaga! Z opłaty wpisowej zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Jeziorany (dorośli i dzieci).

  10,00 zł od osoby do dnia 28.09.2022 r. (koniec zapisów elektronicznych)
  20,00 zł od osoby – rejestracja w dniu zawodów

 • Numer konta do wpłat:
  Dorota Jachimowicz
  94 2030 0045 1130 0000 1078 1000
  W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, rodzaj biegu.

Pakiet startowy:

 • numer startowy i agrafki
 • pamiątkowy medal na mecie
 • poczęstunek (woda, owoce, ciastka)

Nagrody:

 • Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowe medale.
 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców biegów dla dzieci otrzymują puchary/statuetki

Kategorie wiekowe

 • Kategoria D4 Chłopcy (13 - 15 lat)
 • Kategoria D4 Dziewczynki (13 - 15 lat)

Sztafeta Pokoleniowa (dystans 0.3km)

 • Jeziorany
 • 1 października 2022 11:45

KAŻDY UCZESTNIK SZTAFETY REJESTRUJE SIĘ INDYWIDUALNIE PODAJĄC IDENTYCZNĄ NAZWĘ DRUŻYNY SKŁADAJĄCA SIĘ Z NAZWISK UCZESTNIKÓW SZTAFETY.

Start i meta biegu:
 zlokalizowane na terenie Fosy Jeziorany za Urzędem Miasta Jeziorany.

Trasa: Nawierzchnia trasy: szutry, asfalt, podłoże żwirowe.

Zasady udziału:

 • Każdy Uczestnik sztafety przebiegnie dystans 100 m. Szczegółowe informacje na temat startu sztafet są dostępne w regulaminie imprezy.
 • W sztafecie startuje Dziadek/Babcia – Rodzic/Opiekun Prawny i Dziecko rocznik 2010-2015.
 • W dniu startu dziecko musi mieć ukończone 7 lat (urodzeni 01.10.2012 i starsi).
 • Kolejność startu: Dziadek/Babcia - Rodzic i Dziecko kończy bieg. W przeciwnym razie nastąpi dyskwalifikacja.
 • Zasady startu jak przy Drużynowym biegu sztafetowym.

Opłata startowa:

 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do godziny 23:59 w środę 28 września 2022 r.
  lub do wyczerpania limitu Uczestników ustalonego na łącznie 15 drużyn (3 osoby w drużynie Babcia / Dziadek – Rodzic / Opiekun prawny - Dziecko) 
  Decyduje kolejność wpłat.

 • Opłata startowa jest równa:

  Uwaga! Z opłaty wpisowej zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Jeziorany (dorośli i dzieci).

  dla uczestników startujących w Biegu Głównym:

  30,00 zł za 3-osobową drużynę (10,00 zł za osobę) do dnia 28 września 2022 r. (koniec zapisów elektronicznych)
  50,00 zł za 3-osobową drużynę – rejestracja w dniu zawodów

 • Numer konta do wpłat:
  Dorota Jachimowicz
  94 2030 0045 1130 0000 1078 1000
  W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, rodzaj biegu i ew. nazwę sztafety.

Pakiet startowy:

 • numer startowy i agrafki
 • pałeczka sztafetowa (zwrotna na mecie)
 • pamiątkowy medal na mecie
 • poczęstunek (woda, owoce, ciastka)

Nagrody:

 • Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowe medale.
 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej Sztafety pokoleniowej otrzymują puchary / statuetki

Kategorie wiekowe

 • Sztafeta Pokoleniowa (7 - x lat)

Bieg Główny (dystans 10km)

 • Jeziorany
 • 1 października 2022 13:00

Start i meta biegu: zlokalizowane na terenie Fosy Jeziorany za Urzędem Miasta Jeziorany.

Trasa: 10 km z nawrotem po 5 km. Nawierzchnia trasy: szutry, asfalt, podłoże żwirowe.
Na trasie Biegu Głównego rozstawiony będzie jeden punkt nawodnienia na około 5 km.

Limit czasu: 90 minut

Opłata startowa:

 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do godziny 23:59 w środę 28 września 2022 r.
  lub do wyczerpania limitu Uczestników ustalonego na łącznie 
  150 osób. Decyduje kolejność wpłat.

 • Opłata startowa jest równa:

  Uwaga! Z opłaty wpisowej zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Jeziorany (dorośli i dzieci).

  60,00 zł od osoby do dnia 28 września 2022 r. (koniec zapisów elektronicznych)
  80,00 zł od osoby – rejestracja w dniu zawodów

 • Numer konta do wpłat:
  Dorota Jachimowicz
  94 2030 0045 1130 0000 1078 1000
  W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, rodzaj biegu.

Pakiet startowy:

 • numer startowy i agrafki
 • chip zwrotny do pomiaru czasu
 • pamiątkowy medal na mecie
 • poczęstunek (woda, owoce, ciastka)

Nagrody:

 • Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowe medale.
 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn Biegu Głównego otrzymują puchary / statuetki i nagrody rzeczowe.
 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn Biegu Głównego otrzymują puchary / statuetki
 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji Drużynowej Biegu Głównego otrzymują puchary / statuetki
 • Zdobywcy tytułu Najszybsza mieszkanka Gminy Jeziorany i Najszybszy mieszkaniec Gminy Jeziorany otrzymują puchary / statuetki
 • Nagrody nie dublują się (osoba odbierająca nagrodę w klasyfikacji Open nie odbiera nagrody w kategorii wiekowej)
 • Wszystkie klasyfikacje wyliczone będą wg. czasów brutto czyli od momentu strzału startera do przekroczenia linii mety. Do wiadomości Uczestników podane będą również czasy netto czyli od faktycznego przekroczenia linii startu, do przekroczenia linii mety.

Klasyfikacje specjalne:

Drużynowa (na podstawie tej samej nazwy drużyny) - w skład drużyny wchodzą minimum 3 osoby, w tym minimum 1 kobieta. Do klasyfikacji zalicza się czas brutto 3 najszybszych osób, w tym 1 kobiety. Skład drużyny określony będzie na podstawie klubu podanego w zgłoszeniu.

Mieszkaniec Gminy Jeziorany - najszybsza mieszkanka gminy Jeziorany i najszybszy mieszkaniec gminy Jeziorany

Klasyfikacje:

Open K, Open M

Kategorie wiekowe

 • 16-29 K (16 - 29 lat)
 • 16-29 M (16 - 29 lat)
 • 30-39 K (30 - 39 lat)
 • 30-39 M (30 - 39 lat)
 • 40-49 K (40 - 49 lat)
 • 40-49 M (40 - 49 lat)
 • 50-59 K (50 - 59 lat)
 • 50-59 M (50 - 59 lat)
 • 60+ K (60 - x lat)
 • 60+ M (60 - x lat)

Sztafety (dystans 4km)

 • Jeziorany
 • 1 października 2022 14:30

KAŻDY UCZESTNIK SZTAFETY REJESTRUJE SIĘ INDYWIDUALNIE PODAJĄC IDENTYCZNĄ NAZWĘ DRUŻYNY.

Start i meta biegu:
 zlokalizowane na terenie Fosy Jeziorany za Urzędem Miasta Jeziorany.

Trasa: Nawierzchnia trasy: szutry, asfalt, podłoże żwirowe.

Zasady udziału:

 • Każdy Uczestnik sztafety przebiegnie dystans 1 km. Szczegółowe informacje na temat startu sztafet są dostępne regulaminie imprezy.
 • Drużynę sztafetową tworzą 4 osoby, w tym minimum 1 kobieta
 • Drużyna sztafetowa musi posiadać własną, niepowtarzalną nazwę.
 • Każdy uczestnik sztafety rejestruje się indywidualnie podając tą samą nazwę Drużyny.
 • ​Każda Drużyna sztafetowa musi wyznaczyć spośród własnego grona Kapitana Drużyny.

Limit czasu: 40 minut

Opłata startowa:

 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do godziny 23:59 w środę 28 września 2022 r.
  lub do wyczerpania limitu Uczestników ustalonego na łącznie 
  80 osób (20 czteroosobowych sztafet). Decyduje kolejność wpłat.

 • Opłata startowa jest równa:

  Uwaga! Z opłaty wpisowej zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Jeziorany (dorośli i dzieci).

  dla uczestników startujących w Biegu Głównym:

  60,00 zł za 4-osobową drużynę (15,00 zł za osobę) do 28 września 2022 r. (koniec zapisów elektronicznych)
  100,00 zł za 4-osobową drużynę (25,00 zł za osobę) – rejestracja w dniu zawodów 
  (gdy będą wolne pakiety startowe)

  dla uczestników startujących wyłącznie w Sztafecie:

  100,00 zł za 4-osobową drużynę (25,00 zł za osobę) do 28 września 2022 r. (koniec zapisów elektronicznych)
  140,00 zł za 4-osobową drużynę (35,00 zł za osobę) – rejestracja w dniu zawodów (
  gdy będą wolne pakiety startowe)

 • Numer konta do wpłat:
  Dorota Jachimowicz
  94 2030 0045 1130 0000 1078 1000
  W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, rodzaj biegu i ew. nazwę sztafety.

Pakiet startowy:

 • numer startowy i agrafki
 • pałeczka sztafetowa z chipem do pomiaru czasu (zwrotna na mecie)
 • pamiątkowy medal na mecie
 • poczęstunek (woda, owoce, ciastka)

Nagrody:

 • Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowe medale.
 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji Drużynowej Sztafet otrzymują puchary / statuetki i nagrody rzeczowe
 • Wszystkie klasyfikacje wyliczone będą wg. czasów brutto czyli od momentu strzału startera do przekroczenia linii mety. Do wiadomości Uczestników podane będą również czasy netto czyli od faktycznego przekroczenia linii startu, do przekroczenia linii mety.

Kategorie wiekowe

 • Sztafety (16 - x lat)

Partnerzy Superczas.pl

 • Artneo