ZarejestrujZaloguj

X Bieg Tygrysa [IMPREZA ODWOŁANA]

WYDARZENIE ODWOŁANE - KOMUNIKAT ORGANIZATORA TUTAJ

Kontakt do Organizatora: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu (biegtygrysa@orzysz.pl, tel. 874230186)

PROCEDURA ZWROTU WPISOWEGO ZAKOŃCZY SIĘ DO PIĄTKU 08.05.2020.

Baza imprezy: Plaża Miejska, ul. Leśna
Start i meta
Plaża Miejska, ul. Leśna

Kategorie:

 • Mały Tygrys (dla dzieci do 13 roku życia) – trasa 500 m + 10 przeszkód (bieg indywidualny, bieg w dowolnym ubiorze)
 • Cross Poligonowy trasa 21 km + przeszkody naturalne (bieg indywidualny, bieg w dowolnym ubiorze)
 • Zaprawa – trasa 12 km + 25 przeszkód naturalnych i sztucznych (bieg indywidualny, bieg w dowolnym ubiorze)
 • Mała Beczka – trasa 30 km + 80 przeszkód naturalnych i sztucznych (bieg indywidualny, bieg w butach i spodniach typu wojskowego)
 • Duża Beczka trasa 30 km + 80 przeszkód naturalnych i sztucznych + dodatkowe obciążenie (bieg w zespołach dwuosobowych, bieg w butach i spodniach typu wojskowego)

Opłaty:

Wysokość opłaty wpisowej uzależniona jest od wybranej kategorii i daty dokonania płatności, według zasad:
* każdy uczestnik startujący w kategorii Mały Tygrys ma możliwość otrzymania pamiątkowej koszulki (bawełnianej lub technicznej) po wcześniejszym uiszczeniu opłaty w kwocie 20,00 zł. Chęć otrzymania koszulki należy zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym wybierając rodzaj koszulki. Płatności za koszulkę należy dokonać w terminie do dnia 27.07.2020 przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu (12-250 Orzysz, ul. Osiedle Ro-botnicze 11a) o nr 94 9364 0000 2003 0012 1516 0001 w tytule wpisując "Opłata wpisowa - Mały Bieg Tygrysa”

Organizatorzy:
Gmina Orzysz, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu, 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana, Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, Nadleśnictwo Drygały, Centrum Edukacji Mundurowej w Ełku, Wydział Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim, Ochotnicza Straż Pożarna w Orzyszu, Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu

Wydarzenie na FB: www.facebook.com/events/472552733384914/

Fanpage Biegu Tygrysa: www.facebook.com/biegtygrysaorzysz

Wyniki Regulamin

Klasyfikacje:

Duża Beczka (dystans 30km)

 • Orzysz - Wojskowa Stolica Polski
 • 22 sierpnia 2020 08:00

Start i meta: Plaża Miejska, ul. Leśna

Trasa: dystans 30 km po terenach poligonu wojskowego w Orzyszu, bieg w zespołach dwuosobowych w butach i spodniach typu wojskowego (szczegóły w Regulaminie) z dodatkowym obciążeniem, 80 przeszkód naturalnych i sztucznych - zawiera pokonywanie przeszkód naturalnych (rowy, cieki wodne, podbiegi, wzniesienia) oraz przeszkód sztucznych (ściany, liny, poręcze) o dużym stopniu trudności.

W kilku punktach trasy znajdować się będą pośrednie punkty pomiaru czasu. Nie zaliczenie któregokolwiek pośredniego pomiaru czasu skutkować będzie natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika na całej długości trasy nad przestrzeganiem regulaminu, zaliczaniem pokonywanych przeszkód czuwać będą sędziowie. Decyzja sędziów co do zaliczenia pokonanej przeszkody lub nieprzestrzegania postanowień regulaminu jest niepodważalna.

Limit czasu: 360 minut (6 godzin)

Opłata startowa:

 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do godziny 23:59 w poniedziałek 27 lipca 2020 lub do wyczerpania limitu zgłoszeń. Mała Beczka i Duża Beczka – łączny limit 200 Uczestników.

 • Opłata startowa jest równa 80 PLN w przypadku przelewów zaksięgowanych do 31.03.2020
  Opłata startowa jest równa 100 PLN w przypadku przelewów zaksięgowanych w okresie od 01.04.2020 do 20.05.2020
  Opłata startowa jest równa 120 PLN w przypadku przelewów zaksięgowanych w okresie od 21.05.2020 do 30.06.2020
  Opłata startowa jest równa 130 PLN w przypadku przelewów zaksięgowanych w okresie od 01.07.2020 do 31.07.2020

  Opłata tylko za pomocą szybkich płatności internetowych. Link do płatności otrzymasz w trakcie procesu rejestracji.

Pakiet startowy / Zakwaterowanie / Wyżywienie / Nagrody:

 • dekoracja uczestników, którzy ukończyli zawody będzie miała miejsce na mecie po zakończeniu zawodów
 • każdy Uczestnik w kategorii Duża Beczka, Mała Beczka, Zaprawa i Cross Poligonowy otrzyma pamiątkowe upominki Biegu Tygrysa (koszulka, medal, gadżety)
 • trzy najlepsze drużyny/zawodnicy w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe lub finansowe
 • nagrody, upominki oraz pakiety startowe zawodnicy zobowiązani są odebrać osobiście w dniu zawodów
 • organizatorzy w ramach opłaty wpisowej zapewniają uczestnikom nocleg i wyżywienie w następującej formie: nocleg z 21 na 22 sierpnia 2020 r. w hali MOSiR, kolację w piątek 21 sierpnia 2020 r. dla osób zakwaterowanych w hali MOSiR
 • posiłek (grochówka wojskowa) w dniu 22 sierpnia 2020 r.
 • zakwaterowanie odbywa się w hali MOSiR Orzysz (ul. Osiedle Robotnicze 11a) wraz z dostępem do toalet, pryszniców i prądu
 • zawodnicy mogą zakwaterowywać się w dniu 21 sierpnia 2020 r. od godz. 18:00
 • zawodnicy muszą zapewnić we własnym zakresie: śpiwór, karimatę, zagłówek oraz inne przybory osobiste
 • zakwaterowaniem i wyżywieniem objęte są wyłącznie osoby ujęte w zgłoszeniach.

Kategorie wiekowe

 • Open K (16 - x lat)
 • Open M (16 - x lat)

Mała Beczka (dystans 30km)

 • Orzysz - Wojskowa Stolica Polski
 • 22 sierpnia 2020 08:00

Start i meta: Plaża Miejska, ul. Leśna

Trasa: dystans 30 km po terenach poligonu wojskowego w Orzyszu, bieg indywidualny w butach i spodniach typu wojskowego (szczegóły w Regulaminie), 80 przeszkód naturalnych i sztucznych - zawiera pokonywanie przeszkód naturalnych (rowy, cieki wodne, podbiegi, wzniesienia) oraz przeszkód sztucznych (ściany, liny, poręcze) o dużym stopniu trudności.

W kilku punktach trasy znajdować się będą pośrednie punkty pomiaru czasu. Nie zaliczenie któregokolwiek pośredniego pomiaru czasu skutkować będzie natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika na całej długości trasy nad przestrzeganiem regulaminu, zaliczaniem pokonywanych przeszkód czuwać będą sędziowie. Decyzja sędziów co do zaliczenia pokonanej przeszkody lub nieprzestrzegania postanowień regulaminu jest niepodważalna.

Limit czasu: 360 minut (6 godzin)

Opłata startowa:

 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do godziny 23:59 w poniedziałek 27 lipca 2020 lub do wyczerpania limitu zgłoszeń. Mała Beczka i Duża Beczka – łączny limit 200 Uczestników.

 • Opłata startowa jest równa 70 PLN w przypadku przelewów zaksięgowanych do 31.03.2020
  Opłata startowa jest równa 90 PLN w przypadku przelewów zaksięgowanych w okresie od 01.04.2020 do 20.05.2020
  Opłata startowa jest równa 110 PLN w przypadku przelewów zaksięgowanych w okresie od 21.05.2020 do 30.06.2020
  Opłata startowa jest równa 120 PLN w przypadku przelewów zaksięgowanych w okresie od 01.07.2020 do 31.07.2020

  Opłata tylko za pomocą szybkich płatności internetowych. Link do płatności otrzymasz w trakcie procesu rejestracji.

Pakiet startowy / Zakwaterowanie / Wyżywienie / Nagrody:

 • dekoracja uczestników, którzy ukończyli zawody będzie miała miejsce na mecie po zakończeniu zawodów
 • każdy Uczestnik w kategorii Duża Beczka, Mała Beczka, Zaprawa i Cross Poligonowy otrzyma pamiątkowe upominki Biegu Tygrysa (koszulka, medal, gadżety)
 • trzy najlepsze drużyny/zawodnicy w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe lub finansowe
 • nagrody, upominki oraz pakiety startowe zawodnicy zobowiązani są odebrać osobiście w dniu zawodów
 • organizatorzy w ramach opłaty wpisowej zapewniają uczestnikom nocleg i wyżywienie w następującej formie: nocleg z 21 na 22 sierpnia 2020 r. w hali MOSiR, kolację w piątek 21 sierpnia 2020 r. dla osób zakwaterowanych w hali MOSiR
 • posiłek (grochówka wojskowa) w dniu 22 sierpnia 2020 r.
 • zakwaterowanie odbywa się w hali MOSiR Orzysz (ul. Osiedle Robotnicze 11a) wraz z dostępem do toalet, pryszniców i prądu
 • zawodnicy mogą zakwaterowywać się w dniu 21 sierpnia 2020 r. od godz. 18:00
 • zawodnicy muszą zapewnić we własnym zakresie: śpiwór, karimatę, zagłówek oraz inne przybory osobiste
 • zakwaterowaniem i wyżywieniem objęte są wyłącznie osoby ujęte w zgłoszeniach.

Kategorie wiekowe

 • Open K (16 - x lat)
 • Open M (16 - x lat)

Cross Poligonowy (dystans 21km)

 • Orzysz - Wojskowa Stolica Polski
 • 22 sierpnia 2020 10:00
 • limit uczestników: 9 / 100

Start i meta: Plaża Miejska, ul. Leśna

Trasa: dystans 21 km po terenach poligonu wojskowego w Orzyszu, bieg indywidualny w dowolnym ubiorze, przeszkody naturalne - konkurencja zawiera pokonywanie przeszkód naturalnych (rowy, cieki wodne, podbiegi, wzniesienia) o średnim stopniu trudności.

W kilku punktach trasy znajdować się będą pośrednie punkty pomiaru czasu. Nie zaliczenie któregokolwiek pośredniego pomiaru czasu skutkować będzie natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika na całej długości trasy nad przestrzeganiem regulaminu, zaliczaniem pokonywanych przeszkód czuwać będą sędziowie. Decyzja sędziów co do zaliczenia pokonanej przeszkody lub nieprzestrzegania postanowień regulaminu jest niepodważalna.

Limit czasu: 240 minut (4 godziny)

Opłata startowa:

 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do godziny 23:59 w poniedziałek 27 lipca 2020
  Limit: 100 opłaconych Uczestników

 • Opłata startowa jest równa 50 PLN w przypadku przelewów zaksięgowanych do 31.03.2020
  Opłata startowa jest równa 70 PLN w przypadku przelewów zaksięgowanych w okresie od 01.04.2020 do 20.05.2020
  Opłata startowa jest równa 90 PLN w przypadku przelewów zaksięgowanych w okresie od 21.05.2020 do 30.06.2020
  Opłata startowa jest równa 100 PLN w przypadku przelewów zaksięgowanych w okresie od 01.07.2020 do 31.07.2020

  ​Opłata tylko za pomocą szybkich płatności internetowych. Link do płatności otrzymasz w trakcie procesu rejestracji.

Pakiet startowy / Zakwaterowanie / Wyżywienie / Nagrody:

 • dekoracja uczestników, którzy ukończyli zawody będzie miała miejsce na mecie po zakończeniu zawodów
 • każdy Uczestnik w kategorii Duża Beczka, Mała Beczka, Zaprawa i Cross Poligonowy otrzyma pamiątkowe upominki Biegu Tygrysa (koszulka, medal, gadżety)
 • trzy najlepsze drużyny/zawodnicy w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe lub finansowe
 • nagrody, upominki oraz pakiety startowe zawodnicy zobowiązani są odebrać osobiście w dniu zawodów
 • organizatorzy w ramach opłaty wpisowej zapewniają uczestnikom nocleg i wyżywienie w następującej formie: nocleg z 21 na 22 sierpnia 2020 r. w hali MOSiR, kolację w piątek 21 sierpnia 2020 r. dla osób zakwaterowanych w hali MOSiR
 • posiłek (grochówka wojskowa) w dniu 22 sierpnia 2020 r.
 • zakwaterowanie odbywa się w hali MOSiR Orzysz (ul. Osiedle Robotnicze 11a) wraz z dostępem do toalet, pryszniców i prądu
 • zawodnicy mogą zakwaterowywać się w dniu 21 sierpnia 2020 r. od godz. 18:00
 • zawodnicy muszą zapewnić we własnym zakresie: śpiwór, karimatę, zagłówek oraz inne przybory osobiste
 • zakwaterowaniem i wyżywieniem objęte są wyłącznie osoby ujęte w zgłoszeniach.

Kategorie wiekowe

 • Open K (16 - x lat)
 • Open M (16 - x lat)

Zaprawa (dystans 12km)

 • Orzysz - Wojskowa Stolica Polski
 • 22 sierpnia 2020 11:00
 • limit uczestników: 12 / 150

Start i meta: Plaża Miejska, ul. Leśna

Trasa: dystans 12 km po terenach poligonu wojskowego w Orzyszu, bieg indywidualny w dowolnym ubiorze, 30 przeszkód naturalnych i sztucznych - zawiera pokonywanie przeszkód naturalnych (rowy, cieki wodne, podbiegi, wzniesienia) oraz przeszkód sztucznych (ściany, liny, poręcze) o dużym stopniu trudności.

W kilku punktach trasy znajdować się będą pośrednie punkty pomiaru czasu. Nie zaliczenie któregokolwiek pośredniego pomiaru czasu skutkować będzie natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika na całej długości trasy nad przestrzeganiem regulaminu, zaliczaniem pokonywanych przeszkód czuwać będą sędziowie. Decyzja sędziów co do zaliczenia pokonanej przeszkody lub nieprzestrzegania postanowień regulaminu jest niepodważalna.

Limit czasu: 120 minut (2 godziny)

Opłata startowa:

 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do godziny 23:59 w poniedziałek 27 lipca 2020
  Limit: 150 opłaconych Uczestników

 • Opłata startowa jest równa 60 PLN w przypadku przelewów zaksięgowanych do 31.03.2020
  Opłata startowa jest równa 80 PLN w przypadku przelewów zaksięgowanych w okresie od 01.04.2020 do 20.05.2020
  Opłata startowa jest równa 100 PLN w przypadku przelewów zaksięgowanych w okresie od 21.05.2020 do 30.06.2020
  Opłata startowa jest równa 110 PLN w przypadku przelewów zaksięgowanych w okresie od 01.07.2020 do 31.07.2020

  ​Opłata tylko za pomocą szybkich płatności internetowych. Link do płatności otrzymasz w trakcie procesu rejestracji.

Pakiet startowy / Zakwaterowanie / Wyżywienie / Nagrody:

 • dekoracja uczestników, którzy ukończyli zawody będzie miała miejsce na mecie po zakończeniu zawodów
 • każdy Uczestnik w kategorii Duża Beczka, Mała Beczka, Zaprawa i Cross Poligonowy otrzyma pamiątkowe upominki Biegu Tygrysa (koszulka, medal, gadżety)
 • trzy najlepsze drużyny/zawodnicy w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe lub finansowe
 • nagrody, upominki oraz pakiety startowe zawodnicy zobowiązani są odebrać osobiście w dniu zawodów
 • organizatorzy w ramach opłaty wpisowej zapewniają uczestnikom nocleg i wyżywienie w następującej formie: nocleg z 21 na 22 sierpnia 2020 r. w hali MOSiR, kolację w piątek 21 sierpnia 2020 r. dla osób zakwaterowanych w hali MOSiR
 • posiłek (grochówka wojskowa) w dniu 22 sierpnia 2020 r.
 • zakwaterowanie odbywa się w hali MOSiR Orzysz (ul. Osiedle Robotnicze 11a) wraz z dostępem do toalet, pryszniców i prądu
 • zawodnicy mogą zakwaterowywać się w dniu 21 sierpnia 2020 r. od godz. 18:00
 • zawodnicy muszą zapewnić we własnym zakresie: śpiwór, karimatę, zagłówek oraz inne przybory osobiste
 • zakwaterowaniem i wyżywieniem objęte są wyłącznie osoby ujęte w zgłoszeniach.

Kategorie wiekowe

 • Open K (16 - x lat)
 • Open M (16 - x lat)

Mały Tygrys (dystans 0.5km)

 • Orzysz - Wojskowa Stolica Polski
 • 22 sierpnia 2020 11:00

Start i meta: Plaża Miejska, ul. Leśna

Trasa: dla dzieci do 13 roku życia, dystans 500 m + 10 przeszkód (bieg indywidualny, bieg w dowolnym ubiorze). Konkurencja zawiera pokonywanie przeszkód sztucznych o małym stopniu trudności.

Limit czasu: brak

Opłata startowa:

 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do godziny 23:59 w poniedziałek 27 lipca 2020
  Brak limitu Uczestników.

 • Udział bezpłatny ew. płatność za koszulkę - czytaj poniżej.

Koszulka pamiątkowa:

 • każdy uczestnik ma możliwość otrzymania pamiątkowej koszulki (bawełnianej lub technicznej) po wcześniejszym uiszczeniu opłaty w kwocie 20,00 zł.
 • chęć otrzymania koszulki należy zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym wybierając rodzaj koszulki
 • płatności za koszulkę należy dokonać w terminie do dnia 27.07.2020 przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu (12-250 Orzysz, ul. Osiedle Robotnicze 11a) o nr 94 9364 0000 2003 0012 1516 0001 w tytule wpisując "opłata wpisowa - Mały Bieg Tygrysa”

Pakiet startowy / Zakwaterowanie / Wyżywienie / Nagrody:

 • każdy Uczestnik startujący w kategorii Mały Tygrys otrzyma pamiątkowy medal i dyplom

Kategorie wiekowe

 • 1 - 13 lat (1 - 13 lat)

Partnerzy Superczas.pl

 • Artneo