ZarejestrujZaloguj

Ciechanowskie Święto Biegania

 • Ciechanów, 18 czerwca 2017 10:00
 • Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie, Urząd Miasta Ciechanów, Stowarzyszenie Mazovia ProActiv
 • Strona internetowa: www.mazoviaproactiv.pl
 • Odpowiedzialny za pomiar czasu:
  Mateusz Kownacki (kontakt@superczas.pl)
 • Regulamin Wyniki

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

8:00 – otwarcie Biura Zawodów;
8:00 – 9:30 – weryfikacja zawodników i wydawanie pakietów startowych ;
9:30 – zamknięcie listy startowej, zakończenie wydawania pakietów startowych;
9:45 – rozgrzewka przed biegiem;
10:00 - oficjalne otwarcie zawodów i start Biegu na 10km i Półmaratonu;
14:00 – wręczenie nagród i zakończenie Ciechanowskiego Święta Biegania.

Klasyfikacje:

10 km (dystans 10km)

 • Ciechanów
 • 18 czerwca 2017 10:00
 • limit uczestników: 213 / 200

Limit czasu: 2:30 godz.

Trasa: Trasa Biegu na 10 km będzie biegła: ulicą Zamkową, na skrzyżowaniu z ulicą Gostkowską skręt w prawo, na skrzyżowaniu typu rondo z Pętlą miejską skręt w prawo w ulicę Prymasa Tysiąclecia. Następnie trasa wiedzie ulicami Armii Krajowej i Mleczarską. Nawrót następuje na 5km trasy.

Pomocniczo oznaczone zostaną wszystkie kilometry trasy. Punkty nawadniania będą rozmieszczone w odstępach co ok. 5 km począwszy od 5-tego km trasy.Punkt medyczny obsługiwany przez ratowników medycznych będzie znajdował się na starcie i mecie oraz na trasie biegu/półmaratonu/.

Opłata startowa:

 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do godziny 23:59 15 czerwca 2017

 • Opłata startowa wynosi 40 PLN - wpłata na konto do 15 czerwca 2017

  Stowarzyszenie Mazovia ProActiv
  72 1240 5282 1111 0010 6630 5614
  w tytule przelewu proszę podać: 
  IMIE I NAZWISKO ORAZ BIEG W KTÓRYM BIERZESZ UDZIAŁ z dopiskiem CIECHANOWSKIE ŚWIĘTO BIEGANIA Np. Jan Kowalski, Bieg na 10km, Ciechanowskie Święto Biegania.

 • Opłata startowa wynosi 80 PLN - wpłata po 15 czerwca w Biurze Zawodów

Pakiet startowy:

Uczestnicy Półmaratonu i Biegu na 10 km otrzymają koszulki techniczne i medale.

Nagrody:

 • Uczestnicy Półmaratonu i Biegu na 10 km otrzymają koszulki techniczne i medale.
 • W klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn wyłącznie w Półmaratonie: za miejsce I – nagroda pieniężna w wysokości 1000zł, za miejsce II i III – nagrody rzeczowe.
 • Dla najszybszego Ciechanowianina i Ciechanowianki wyłącznie w Półmaratonie: Nagroda pieniężna w wysokości 1000zł.
 • W klasyfikacji OPEN Biegu na 10km nagrody otrzymują miejsca I – III – puchary.
 • W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn zawodnicy, którzy zajmą pierwsze miejsce w Półmaratonie i Biegu na 10km otrzymają pamiątkowe statuetki.
 • Nagrody w kategorii OPEN i w kategoriach wiekowych mogą się „dublować”.
 • Od nagród przekraczających 760 zł pobrany będzie podatek w wysokości 10% (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 • Zawodnik odbierający nagrodę powinien posiadać : dokument tożsamości, PESEL oraz informację o siedzibie właściwego Urzędu Skarbowego.
 • Zawodnik nie posiadający tych dokumentów nie otrzyma nagrody do czasu przedstawienia niezbędnych informacji.

Klasyfikacje:

Open K, Open M

Nagrody w kategorii OPEN i w kategoriach wiekowych mogą się "dublować”.

Kategorie specjalne:
Drużynowa - informacja w regulaminie.

Kategorie wiekowe

 • K-18-24 (16 - 24 lat)
 • M-18-24 (16 - 24 lat)
 • K 25-29 (25 - 29 lat)
 • M 25-29 (25 - 29 lat)
 • K 30-34 (30 - 34 lat)
 • M 30-34 (30 - 34 lat)
 • K 35-39 (35 - 39 lat)
 • M 35-39 (35 - 39 lat)
 • K 40-44 (40 - 44 lat)
 • M 40-44 (40 - 44 lat)
 • K 45-49 (45 - 49 lat)
 • M 45-49 (45 - 49 lat)
 • K 50-54 (50 - 54 lat)
 • M 50-54 (50 - 54 lat)
 • K 55-59 (55 - 59 lat)
 • M 55-59 (55 - 59 lat)
 • K 60-64 (60 - 64 lat)
 • M 60-64 (60 - 64 lat)
 • K 65-69 (65 - 69 lat)
 • M 65-69 (65 - 69 lat)
 • K 70-74 (70 - 74 lat)
 • M 70-74 (70 - 74 lat)
 • K 75 i więcej (75 - x lat)
 • M 75 i więcej (75 - x lat)

10 km Niepełnosprawni (dystans 10km)

 • Ciechanów
 • 18 czerwca 2017 10:00

Zasady takie same jak u pełnosprawnych - patrz wyżej.

Klasyfikacje:

Open K, Open M

Nagrody w kategorii OPEN i w kategoriach wiekowych mogą się "dublować”.

Kategorie specjalne:
Drużynowa - informacja w regulaminie.

Kategorie wiekowe

 • K-18-24 (16 - 24 lat)
 • M-18-24 (16 - 24 lat)
 • K 25-29 (25 - 29 lat)
 • M 25-29 (25 - 29 lat)
 • K 30-34 (30 - 34 lat)
 • M 30-34 (30 - 34 lat)
 • K 35-39 (35 - 39 lat)
 • M 35-39 (35 - 39 lat)
 • K 40-44 (40 - 44 lat)
 • M 40-44 (40 - 44 lat)
 • K 45-49 (45 - 49 lat)
 • M 45-49 (45 - 49 lat)
 • K 50-54 (50 - 54 lat)
 • M 50-54 (50 - 54 lat)
 • K 55-59 (55 - 59 lat)
 • M 55-59 (55 - 59 lat)
 • K 60-64 (60 - 64 lat)
 • M 60-64 (60 - 64 lat)
 • K 65-69 (65 - 69 lat)
 • M 65-69 (65 - 69 lat)
 • K 70-74 (70 - 74 lat)
 • M 70-74 (70 - 74 lat)
 • K 75 i więcej (75 - x lat)
 • M 75 i więcej (75 - x lat)

Półmaraton (dystans 21.098km)

 • Ciechanów
 • 18 czerwca 2017 10:00
 • limit uczestników: 207 / 200

Limit czasu: 3:30 godz.

Trasa: Trasa Półmaratonu będzie biegła: ulicą Zamkową, na skrzyżowaniu z ulicą Gostkowską skręt w prawo, na skrzyżowaniu typu rondo z Pętlą miejską skręt w prawo w ulicę Prymasa Tysiąclecia. Następnie trasa wiedzie ulicami Armii Krajowej, Mleczarską. Na skrzyżowaniu ulicy Leśnej z Pętlą miejską skręcamy w lewą stronę. Następnie zawodnicy wbiegają w ulicę Partyzantów, Długą, Kwiatową i Wesołą. Wybiegając z ulicy Wesołej uczestnicy robią nawrót na ulicy Siewnej i wbiegają w ulicę Henryka Sławika. Następnie trasa biegu wiedzie ulicą Gąsecką i Pętlą miejską. Na skrzyżowaniu typu rondo zawodnicy kierują się w prawą stronę i wbiegają w ulicę Gostkowską. Następnie skręcają w lewą stronę w ulicę Zamkową.

Trasa posiada atest PZLA Pomocniczo oznaczone zostaną wszystkie kilometry trasy.

Pomocniczo oznaczone zostaną wszystkie kilometry trasy. Punkty nawadniania będą rozmieszczone w odstępach co ok. 5 km począwszy od 5-tego km trasy.Punkt medyczny obsługiwany przez ratowników medycznych będzie znajdował się na starcie i mecie oraz na trasie biegu/półmaratonu/.

Opłata startowa:

 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do godziny 23:59 15 czerwca 2017

 • Opłata startowa wynosi 60 PLN - wpłata na konto do 15 czerwca 2017

  Stowarzyszenie Mazovia ProActiv
  72 1240 5282 1111 0010 6630 5614
  w tytule przelewu proszę podać: 
  IMIE I NAZWISKO ORAZ BIEG W KTÓRYM BIERZESZ UDZIAŁ z dopiskiem CIECHANOWSKIE ŚWIĘTO BIEGANIA Np. Jan Kowalski, Bieg na 10km, Ciechanowskie Święto Biegania.

 • Opłata startowa wynosi 80 PLN - wpłata po 15 czerwca w Biurze Zawodów

Pakiet startowy:

Uczestnicy Półmaratonu i Biegu na 10 km otrzymają koszulki techniczne i medale.

Nagrody:

 • Uczestnicy Półmaratonu i Biegu na 10 km otrzymają koszulki techniczne i medale.
 • W klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn wyłącznie w Półmaratonie: za miejsce I – nagroda pieniężna w wysokości 1000zł, za miejsce II i III – nagrody rzeczowe.
 • Dla najszybszego Ciechanowianina i Ciechanowianki wyłącznie w Półmaratonie: Nagroda pieniężna w wysokości 1000zł.
 • W klasyfikacji OPEN Biegu na 10km nagrody otrzymują miejsca I – III – puchary.
 • W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn zawodnicy, którzy zajmą pierwsze miejsce w Półmaratonie i Biegu na 10km otrzymają pamiątkowe statuetki.
 • Nagrody w kategorii OPEN i w kategoriach wiekowych mogą się „dublować”.
 • Od nagród przekraczających 760 zł pobrany będzie podatek w wysokości 10% (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 • Zawodnik odbierający nagrodę powinien posiadać : dokument tożsamości, PESEL oraz informację o siedzibie właściwego Urzędu Skarbowego.
 • Zawodnik nie posiadający tych dokumentów nie otrzyma nagrody do czasu przedstawienia niezbędnych informacji.

Klasyfikacje:

Open K, Open M

Nagrody w kategorii OPEN i w kategoriach wiekowych mogą sie "dublować”.

Kategorie specjalne:
Drużynowa - informacja w regulaminie.

Kategorie wiekowe

 • K-18-24 (16 - 24 lat)
 • M-18-24 (16 - 24 lat)
 • K 25-29 (25 - 29 lat)
 • M 25-29 (25 - 29 lat)
 • K 30-34 (30 - 34 lat)
 • M 30-34 (30 - 34 lat)
 • K 35-39 (35 - 39 lat)
 • M 35-39 (35 - 39 lat)
 • K 40-44 (40 - 44 lat)
 • M 40-44 (40 - 44 lat)
 • K 45-49 (45 - 49 lat)
 • M 45-49 (45 - 49 lat)
 • K 50-54 (50 - 54 lat)
 • M 50-54 (50 - 54 lat)
 • K 55-59 (55 - 59 lat)
 • M 55-59 (55 - 59 lat)
 • K 60-64 (60 - 64 lat)
 • M 60-64 (60 - 64 lat)
 • K 65-69 (65 - 69 lat)
 • M 65-69 (65 - 69 lat)
 • K 70-74 (70 - 74 lat)
 • M 70-74 (70 - 74 lat)
 • K 75 i więcej (75 - x lat)
 • M 75 i więcej (75 - x lat)

Półmaraton Niepełnosprawni (dystans 21.098km)

 • Ciechanów
 • 18 czerwca 2017 10:00

Zasady takie same jak u pełnosprawnych - patrz wyżej.

Klasyfikacje:

Open K, Open M

Nagrody w kategorii OPEN i w kategoriach wiekowych mogą się "dublować”.

Kategorie specjalne:
Drużynowa - informacja w regulaminie.

Kategorie wiekowe

 • K-18-24 (16 - 24 lat)
 • M-18-24 (16 - 24 lat)
 • K 25-29 (25 - 29 lat)
 • M 25-29 (25 - 29 lat)
 • K 30-34 (30 - 34 lat)
 • M 30-34 (30 - 34 lat)
 • K 35-39 (35 - 39 lat)
 • M 35-39 (35 - 39 lat)
 • K 40-44 (40 - 44 lat)
 • M 40-44 (40 - 44 lat)
 • K 45-49 (45 - 49 lat)
 • M 45-49 (45 - 49 lat)
 • K 50-54 (50 - 54 lat)
 • M 50-54 (50 - 54 lat)
 • K 55-59 (55 - 59 lat)
 • K 60-64 (60 - 64 lat)
 • M 60-64 (60 - 64 lat)
 • K 65-69 (65 - 69 lat)
 • M 65-69 (65 - 69 lat)
 • K 70-74 (70 - 74 lat)
 • M 70-74 (70 - 74 lat)
 • K 75 i więcej (75 - x lat)
 • M 75 i więcej (75 - x lat)

Partnerzy Superczas.pl

 • Artneo