ZarejestrujZaloguj

Rajd Rowerowy Dylewska Góra

Zapraszamy na XVIII Rajd Rowerowy Dylewska Góra!!! Impreza, która już na stałe wpisała się w majowy kalendarz imprez rekreacyjnych, każdorazowo skupia na swoim starcie coraz większe grono cyklistów. W poprzednich edycjach rajdu udział wzięło ponad 700 rowerzystów. Rajd Rowerowy „Dylewska Góra” stał się największą imprezą rowerową regionu ostródzkiego.

Zwieńczeniem, rozpoczynającej się w Ostródzie trasy będzie rodzinny piknik nieopodal szczytu Góry Dylewskiej. Ten najwyższy punkt Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich, 312 m n.p.m. – wznosi się w Wysokiej Wsi. Jak co roku planowane jest ognisko oraz liczne atrakcje dla uczestników spotkania.

Zaproście przyjaciół i razem przyjedźcie do Gminy Ostróda!

Tak było rok temu :)

Regulamin Rajdu Rowerowego DYLEWSKA GÓRA – 19.05.2018r.

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu.

Przebieg rajdu: Rajd jest przeprowadzany na trasie z Ostródy na Górę Dylewską i przebiega szosami publicznymi z Ostródy przez Lichtajny do Kraplewa, z Kraplewa przez Dziadyk do Rynu drogami polnymi, przez Bednarki, Kaczeniec, Miejską Wolę skąd droga polna prowadzi na polanę na Górze Dylewskiej. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy musza zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego. 

1.Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:

 • Zapisania się przed rajdem na listę uczestnictwa i potwierdzenia własnoręcznym podpisem: zapoznania się z Regulaminem Rajdu;
 • Dzieci wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność rodziców; 
 • Przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu
 • Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
 • Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
 • Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3 - 5 m
 • Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
 • Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
 • Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
 • Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
 • Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
 • Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
 • Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Na trasie zabrania się:

 • Uwaga!!!  Kategorycznie zabrania się uczestnikom rajdu opuszczanie kolumny rajdu, czyli  wyprzedzania pojazdu Straży Pożarnej prowadzącego Rajd lub pozostawanie za pojazdami zamykającymi kolumnę czyli pojazdem Straży Pożarnej i Wozem Technicznym.
 • spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 • zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
 • niszczenia przyrody,
 • indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
 • głośnego zachowywania się,
 • zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

2. Odpowiedzialność organizatora

 • Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
 • Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,
 • Organizator zapewnia pomoc uczestnikom rajdu w razie awarii roweru (samochód pomocy technicznej) Awarię należy zgłosić pod nr tel. 500 209 460
 • Organizator przewiduje atrakcje: nagrody, poczęstunek,

Postanowienia końcowe:

 • Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
 • Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Wyniki Regulamin

Klasyfikacje:

Rajd Rowerowy (dystans 23km)

 • Ostróda (Plaża Kajkowo) -> Dylewska Góra
 • 19 maja 2018 11:00

Rajd turystyczny bez pomiaru czasu i klasyfikacji.

Udział bezpłatny.

Kategorie wiekowe

 • Open (1 - 100 lat)

Partnerzy Superczas.pl

 • Artneo