ZarejestrujZaloguj

Rajd Rowerowy Wzgórza Dylewskie 2021

Zapraszamy na Rajd Rowerowy Wzgórza Dylewskie!!!

Impreza, która już na stałe wpisała się w wiosenno-letni kalendarz imprez rekreacyjnych, każdorazowo skupia na swoim starcie coraz większe grono cyklistów. W poprzednich edycjach rajdu udział wzięło ponad 700 rowerzystów. Rajd Rowerowy stał się największą imprezą rowerową regionu ostródzkiego.

Zwieńczeniem, rozpoczynającej się w Kajkowie trasy będzie rodzinny piknik w Wysokiej Wsi. Jak co roku planowane jest ognisko oraz liczne atrakcje dla uczestników spotkania.

Zaproście przyjaciół i razem przyjedźcie do Gminy Ostróda!

Tak było w poprzednich latach :)


 

Regulamin Rajdu Rowerowego WZGÓRZA DYLEWSKIE – 03.07.2021 r.

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu.

Przebieg rajdu: Rajd jest przeprowadzany na trasie z Kajkowa do Wysokiej Wsi. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy musza zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.

1.Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:

 • Zapisania się przed rajdem na listę uczestnictwa i potwierdzenia własnoręcznym podpisem: zapoznania się z Regulaminem Rajdu;
 • Dzieci wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność rodziców; 
 • Przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu
 • Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
 • Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
 • Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3 - 5 m
 • Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego.
 • Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
 • Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
 • Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
 • Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
 • Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
 • Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
 • Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Na trasie zabrania się:

 • Uwaga!!!  Kategorycznie zabrania się uczestnikom rajdu opuszczanie kolumny rajdu, czyli  wyprzedzania pojazdu Straży Pożarnej prowadzącego Rajd lub pozostawanie za pojazdami zamykającymi kolumnę czyli pojazdem Straży Pożarnej i Wozem Technicznym.
 • spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 • zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
 • niszczenia przyrody,
 • indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
 • głośnego zachowywania się,
 • zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

2. Odpowiedzialność organizatora

 • Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
 • Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,
 • Organizator zapewnia pomoc uczestnikom rajdu w razie awarii roweru (samochód pomocy technicznej) Awarię należy zgłosić pod nr tel. 500 209 460
 • Organizator przewiduje atrakcje: nagrody, poczęstunek,

Postanowienia końcowe:

 • Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
 • Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Wyniki Regulamin

Klasyfikacje:

Rajd Rowerowy (dystans 23km)

 • Ostróda (Plaża Kajkowo) -> Wysoka Wieś
 • 3 lipca 2021 11:00

Rajd turystyczny bez pomiaru czasu i klasyfikacji.

Udział bezpłatny.

Kategorie wiekowe

 • Open (1 - x lat)

Partnerzy Superczas.pl

 • Artneo