ZarejestrujZaloguj

XXI Rajd Rowerowy Dylewska Góra 2022

 • Ostróda (Kajkowo, ul. Kajki) -> Wysoka Wieś, 4 czerwca 2022 11:00
 • Organizator: Gmina Ostróda, Współorganizator: KASMART
 • Strona internetowa: www.gminaostroda.pl
 • Kontakt: Aneta Janowicz (promocja@gminaostroda.pl, tel. 896760788)
 • Odpowiedzialny za pomiar czasu:
  bez pomiaru czasu
 • Regulamin Wyniki

 

NOWY TERMIN IMPREZY - SOBOTA 4 CZERWCA 2022 R. - KOMUNIKAT ORGANIZATORA TUTAJ

 

Zapraszamy na XXI Rajd Rowerowy Dylewska Góra!!!

Impreza, która już na stałe wpisała się w majowy kalendarz imprez rekreacyjnych, każdorazowo skupia na swoim starcie coraz większe grono cyklistów. W poprzednich edycjach rajdu udział wzięło ponad 700 rowerzystów. Rajd Rowerowy „Dylewska Góra” stał się największą imprezą rowerową regionu ostródzkiego.

Zwieńczeniem, rozpoczynającej się w Ostródzie trasy będzie rodzinny piknik nieopodal szczytu Góry Dylewskiej. Ten najwyższy punkt Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich, 312 m n.p.m. – wznosi się w Wysokiej Wsi. Jak co roku planowane jest ognisko oraz liczne atrakcje dla uczestników spotkania.

Zaproście przyjaciół i razem przyjedźcie do Gminy Ostróda!

Tak było w poprzednich latach :)


Regulamin Rajdu Rowerowego WZGÓRZA DYLEWSKIE – 21.05.2022 r. NOWY TERMIN 04.06.2022 r.

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu.

Przebieg rajdu: Rajd jest przeprowadzany na trasie z Kajkowa do Wysokiej Wsi. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy musza zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego. 

Trasa Rajdu: Kajkowo (ul. Kajki) – Lichtajny – Kraplewo – Dziadyk – Ryn – Bednarki – Kaczeniec – Miejska Wola – Wysoka Wieś.

1. Zasady uczestnictwa w rajdzie rowerowym:

 • Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się przed rajdem na listę startową i potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Rajdu;
 • Zgłoszenia przyjmowane są: przez Internet do dnia 18.05.2022 r. (aktualizacja: do 2 czerwca 2022 r.) do godz. 23:59 lub do momentu, w którym zapisy zostaną zakończone poprzez osiągnięcie założonego limitu zgłoszeń ustalonego na 800 zawodników.
 • Opłata startowa jest równa 30 zł – płatność przelewem na konto:
  KASMART
  ul. Pionierska 1/75 14-100 Ostróda
  69 2030 0045 1110 0000 0044 5160
 • Zgłoszenie uważa się za zgodne z regulaminem i ważne w przypadku prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego i dokonania bezpośrednio po rejestracji opłaty startowej w wysokości 30 zł. Uwaga! Osoby poniżej 16 roku życia oraz powyżej 65 roku życia start bezpłatny!
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach, za wyjątkiem jej dokonania po zamknięciu zapisów.
 • Prawidłowa rejestracja w systemie oraz dokonanie opłaty startowej przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu rajdu.
 • W ramach pakietu startowego uczestnik otrzymuje:

- wodę przed rajdem, jak i bezpośrednio po zakończeniu rajdu
- ulotki i upominki od organizatorów
- worko-plecak
- okolicznościowy medal zaprojektowany specjalnie na rajd
- numer startowy
- certyfikat ukończenia rajdu
- posiłek regenerujący na postoju i na mecie

 • Udział dzieci w rajdzie możliwy jest wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność rodziców; 
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu
 • Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
 • Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
 • Uczestnik zobowiązany jest do posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Uczestnik zobowiązany jest do poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3 - 5 m
 • Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego.
 • Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
 • Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
 • Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
 • Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
 • Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
 • Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Na trasie zabrania się:

 • Uwaga!!! Kategorycznie zabrania się uczestnikom rajdu opuszczanie kolumny rajdu, czyli  wyprzedzania pojazdu Straży Pożarnej prowadzącego Rajd lub pozostawanie za pojazdami zamykającymi kolumnę czyli pojazdem Straży Pożarnej i Wozem Technicznym.
 • spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 • zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
 • niszczenia przyrody,
 • indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
 • głośnego zachowywania się,
 • zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

2. Odpowiedzialność organizatora

 • Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
 • Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,
 • Organizator zapewnia pomoc uczestnikom rajdu w razie awarii roweru (samochód pomocy technicznej) Awarię należy zgłosić pod nr tel. 500 209 460
 • Organizator przewiduje atrakcje: nagrody, poczęstunek,

3. Postanowienia końcowe:

 • Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
 • Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Wyniki Regulamin

Klasyfikacje:

Rajd Rowerowy (dystans 23km)

 • Ostróda (Kajkowo, ul. Kajki) -> Wysoka Wieś
 • 4 czerwca 2022 11:00

Rajd turystyczny bez pomiaru czasu i klasyfikacji.

 • Zgłoszenia przyjmowane są: przez Internet do dnia 18 maja 2022 r. (aktualizacja: do 2 czerwca 2022 r.) do godz. 23:59 lub do momentu, w którym zapisy zostaną zakończone poprzez osiągnięcie założonego limitu zgłoszeń ustalonego na 800 zawodników.
 • Opłata startowa jest równa 30zł – płatność przelewem na konto:
  KASMART
  ul. Pionierska 1/75 14-100 Ostróda
  69 2030 0045 1110 0000 0044 5160
 • Zgłoszenie uważa się za zgodne z regulaminem i ważne w przypadku prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego i dokonania bezpośrednio po rejestracji opłaty startowej w wysokości 30 zł.
  Uwaga! Osoby poniżej 16 roku życia oraz powyżej 65 roku życia start bezpłatny!
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach, za wyjątkiem jej dokonania po zamknięciu zapisów.
 • Prawidłowa rejestracja w systemie oraz dokonanie opłaty startowej przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu rajdu.
 • W ramach pakietu startowego uczestnik otrzymuje:

- wodę przed rajdem, jak i bezpośrednio po zakończeniu rajdu
- ulotki i upominki od organizatorów
- worko-plecak
- okolicznościowy medal zaprojektowany specjalnie na rajd
- numer startowy
- certyfikat ukończenia rajdu
- posiłek regenerujący na postoju i na mecie

Kategorie wiekowe

 • Open (1 - x lat)

Partnerzy Superczas.pl

 • Artneo