ZarejestrujZaloguj

Leśna ZaDyszka w Szulmierzu [NOWY TERMIN, ZMIANA FORMUŁY]

ZMIANA TERMINU I FORMUŁY IMPREZY

Drodzy ZaDyszkowicze!

Koronawirus bardzo skomplikował organizację tegorocznych zawodów Leśnej ZaDyszki, trzymając nas w niepewności. Niemal do ostatniej chwili nie było pewności, czy zawody w ogóle będą mogły się odbyć. Dziś wiemy już, że możemy ruszyć pełną parą z przygotowaniami. Na pewno nie uda nam się zachować pierwotnego czerwcowego terminu.  Ze względu na bezpieczeństwo uczestników i zalecenia sanitarne i epidemiczen  nie uda się również zachować dotychczasowej formuły zawodów. W tym roku jesteśmy zmuszeni zrezygnować z Jarmarku Regionalnego oraz uroczystej ceremonii dekoracji. 

I na tym kończą się złe wiadomości przechodzimy do dobrych, zakładamy że:

 • Leśna ZaDyszka 2020 wystartuje 4 lipca 2020
 • będziemy biegali po naszej trasie w Szulmierskim lesie
 • zawodnicy będą podzieleni na  50 osobowe grupy a ich start rozłożymy w czasie
 • wszyscy otrzymaja ZaDyszkowe medale i okolicznościowe gadźety zawodów
 • loteria z nagrodami odbędzie sie online a nagrody odbierzecie na mecie

Pozdrawiamy i czekamy na Was! :)
________________________________

INFORMACJA ORGANIZACYJNE:

Zawody odbędą się w dniach 4 i 5 lipca 2020 r. (sobota-niedziela):

 • w dniu 4 lipca 2020 start indywidualny  w godz. 10:00 – 12:00
 • w dniu 4 lipca 2020 start indywidualny  w godz. 15:00 – 17:00
 • w dniu 4 lipca 2020 start indywidualny  w godz. 19:00 – 21:00
 • w dniu 5 lipca 2020 start indywidualny  w godz. 10:00 – 12:00

Zawodnik wybiera dzień i godzinę startu podczas procesu rejestracji internetowej oraz wskazuje dystans na jakim wystartuje:

 • bieg 10 km 2 pętle
 • bieg 5 km 1 pętla
 • NW 5 km 1 pętla

BIEG DZIECI

Na każdy start przewidziane jest 25 pakietów startowych dla Dzieci w wieku 1-15 lat. Trasa o długości 1,5 km. Udział bezpłatny.

PROGRAM IMPREZY, TRASA BIEGU:

 • Biuro zawodów, będzie otwarte:

- w dniu 4 lipca 2020 start indywidualny  w godz. 09:00 – 12:00
- w dniu 4 lipca 2020 start indywidualny  w godz. 15:00 – 17:00
- w dniu 4 lipca 2020 start indywidualny  w godz. 19:00 – 21:00
- w dniu 5 lipca 2020 start indywidualny  w godz. 10:00 – 12:00

 • Trasa biegu będzie oznakowana co jeden kilometr
 • Trasa przebiega przez dukty leśne i asfalt – pętla o długości 5 km
 • Pakiety startowe będą wydawane WYŁĄCZNIE osobom zapisanym do konkretnej grupy startującej o danej godzinie pkt. III pod pkt. 2
 • Pomiaru czasu będzie wykonywany indywidualnie przez zawodników za pomocą własnych urządzeń rejestrujących i przekazany w postaci oświadczenia bezpośrednio po biegu w biurze zawodów. Wierzymy biegaczom - przecież siebie nie oszukają :)

Limit startujących w poszczególnych grupach jest równy 50 osób.

W momencie zapisów (weryfikacji w Biurze Zawodów) oraz podczas biegu każdy zawodnik ma obowiązek zadbać o stosowanie zasad bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych i epidemiologicznych obowiązujących w dniu zawodów. Liczba kibiców ograniczona jest do 50 podczas każdego startu, wstęp dla kibica na teren zawodów jest uzależniony od aktualnej ilości osób na terenie zawodów.
________________________________

OPŁATA STARTOWA to darowizna przekazywana na cele statutowe Stowarzyszenia "ZaDyszka":

 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do godziny 23:59 we wtorek 30 czerwca 2020 r. lub do momentu wyczerpania limitu uczestników (łącznie 200 na wszystkie grupy)

 • Opłata startowa jest równa 20 PLN - wpłata na konto przelewem tradycyjnym do 30 czerwca 2020 r.

  Stowarzyszenie „ZADYSZKA”
  Numer konta: 09 1600 1462 1814 2940 3000 0002

  W tytule przelewu proszę podać: imię, nazwisko, dystans

UWAGA: Zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej w ciągu 7 dni od rejestracji.  W przypadku braku wpłynięcia opłaty startowej na konto Organizatora w ciągu 7 dni, wpis uczestnika jest automatycznie usuwany.

Pakiet startowy:

 • numer startowy;
 • pamiątkowy upominek
 • pamiątkowy medal (na mecie).

Nagrody:

5 km:

 • zdobywcy miejsc I-III w kategorii Open

5 km Nordic Walking:

 • zdobywcy miejsc I-III w kategorii Open

10 km:

 • zdobywcy miejsc I-III w kategorii Open K i Open M
 • zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych Kategoriach Wiekowych (decyduje rok urodzenia)

  K20 kategoria wiekowa od 16 do 29 lat,    M20 kategoria wiekowa od 16 do 29 lat;
  K30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat,    M30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat;
  K40 kategoria wiekowa od 40 do 49 lat,    M40 kategoria wiekowa od 40 do 49 lat;
  K50 kategoria wiekowa od 50 do 59 lat,    M50 kategoria wiekowa od 50 do 59 lat;
  K60 kategoria wiekowa powyżej 60 lat,    M60 kategoria wiekowa powyżej 60 lat.

  Nagrody w kategorii OPEN i w kategoriach wiekowych się „nie dublują”.

Klasyfikacje specjalne:

Klasyfikacja Mundurowych Kobiet i Mężczyzn  - uprawnieni to pracownicy Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej,  Policji, Lasów Państwowych, Straży Miejskiej i Gminnej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Kolei - proszę zaznaczyć w fomularzu zapisów odpowiednią opcję.

Klasyfikacja Samorządowców Kobiet i Mężczyzn - uprawnieni to sołtysi, radni gminni, miejscy, powiatowi, wojewódzcy oraz pracownicy zatrudnieni w jednostkach samorządu terytorialnego w urzędach gminy, miasta, powiatu i województwa - proszę zaznaczyć w fomularzu zapisów odpowiednią opcję.

Klasyfikacja Drużynowa - drużynę należy zgłosić do dnia 30.06.2020 wysyłając na adres lesnazadyszka@gmail.com skład - imię i nazwisko zawodnika i nazwę drużyny, wskazując kapitana odpowiedzialnego za drużynę. W klasyfikacji drużynowej udział mogą wziąć drużyny reprezentujące firmy, instytucje, kluby sportowe, a także biegaczy startujących pod jedną nazwą. Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym minimum 1 kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny. Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czasów netto 4 najlepszych zawodników z danej drużyny w tym minimum 1 kobiety (o zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków).

Serdecznie zapraszamy! :)

________________________________

Sprawdź jak było w poprzednich latach :)

Wyniki Regulamin

Klasyfikacje:

5 km Nordic Walking (dystans 5km)

 • Leśniczówka Szulmierz k. Ciechanowa
 • 4 lipca 2020 10:00

Kategorie wiekowe

 • Open K (1 - x lat)
 • Open M (1 - x lat)

5 km (dystans 5km)

 • Leśniczówka Szulmierz k. Ciechanowa
 • 4 lipca 2020 10:00

Kategorie wiekowe

 • Open K (1 - x lat)
 • Open M (1 - x lat)

10 km (dystans 10km)

 • Leśniczówka Szulmierz k. Ciechanowa
 • 4 lipca 2020 10:00

Kategorie wiekowe

 • K16-29 (16 - 29 lat)
 • K30-39 (30 - 39 lat)
 • K40-49 (40 - 49 lat)
 • K50-59 (50 - 59 lat)
 • K60 i starsze (60 - x lat)
 • M16-29 (16 - 29 lat)
 • M30-39 (30 - 39 lat)
 • M40-49 (40 - 49 lat)
 • M50-59 (50 - 59 lat)
 • M60 i starsi (60 - x lat)

Kategorie dodatkowe

 • Samorządowcy - Kobiety
 • Samorządowcy - Mężczyźni
 • Służby Mundurowe - Kobiety
 • Służby Mundurowe - Mężczyźni

Start #1 sobota 10:00 - 12:00

 • Leśniczówka Szulmierz k. Ciechanowa
 • 4 lipca 2020 10:00
 • limit uczestników: 64 / 50

Jeżeli wybrałeś tą grupę zadeklaruj dystans w dalszej częsci formularza.

Kategorie wiekowe

 • Open K (16 - x lat)
 • Open M (16 - x lat)

Start #1 sobota 10:00 - 12:00 DZIECI (dystans 1.5km)

 • Leśniczówka Szulmierz k. Ciechanowa
 • 4 lipca 2020 10:00
 • limit uczestników: 30 / 25

Udział bezpłatny.

Kategorie wiekowe

 • Dzieci (1 - 15 lat)

Start #2 sobota 15:00 - 17:00

 • Leśniczówka Szulmierz k. Ciechanowa
 • 4 lipca 2020 15:00
 • limit uczestników: 53 / 50

Jeżeli wybrałeś tą grupę zadeklaruj dystans w dalszej częsci formularza.

Kategorie wiekowe

 • Open K (16 - x lat)
 • Open M (16 - x lat)

Start #2 sobota 15:00 - 17:00 DZIECI (dystans 1.5km)

 • Leśniczówka Szulmierz k. Ciechanowa
 • 4 lipca 2020 15:00
 • limit uczestników: 10 / 25

Udział bezpłatny.

Kategorie wiekowe

 • Dzieci (1 - 15 lat)

Start #3 sobota 19:00 - 21:00

 • Leśniczówka Szulmierz k. Ciechanowa
 • 4 lipca 2020 19:00
 • limit uczestników: 58 / 50

Jeżeli wybrałeś tą grupę zadeklaruj dystans w dalszej częsci formularza.

Kategorie wiekowe

 • Open K (16 - x lat)
 • Open M (16 - x lat)

Start #3 sobota 19:00 - 21:00 DZIECI (dystans 1.5km)

 • Leśniczówka Szulmierz k. Ciechanowa
 • 4 lipca 2020 19:00
 • limit uczestników: 19 / 25

Udział bezpłatny.

Kategorie wiekowe

 • Dzieci (1 - 15 lat)

Start #4 niedziela 10:00 - 12:00

 • Leśniczówka Szulmierz k. Ciechanowa
 • 5 lipca 2020 10:00
 • limit uczestników: 55 / 50

Jeżeli wybrałeś tą grupę zadeklaruj dystans w dalszej częsci formularza.

Kategorie wiekowe

 • Open K (16 - x lat)
 • Open M (16 - x lat)

Start #4 niedziela 10:00 - 12:00 DZIECI (dystans 1.5km)

 • Leśniczówka Szulmierz k. Ciechanowa
 • 5 lipca 2020 10:00
 • limit uczestników: 25 / 25

Udział bezpłatny.

Kategorie wiekowe

 • Dzieci (1 - 15 lat)

Partnerzy Superczas.pl

 • Artneo