ZarejestrujZaloguj

Leśna ZaDyszka w Szulmierzu

Zapisy internetowe zakończone. Rejestracja możliwa w Biurze Zawodów. Więcej informacji w REGULAMINIE oraz na stronie internetowej Organizatora www.facebook.com/lesnazadyszka

Zapraszamy po odbiór pakietów startowych:

 • 1 lipca – czwartek – Urząd Gminy Regimin w godzinach 14:00 – 18:00
 • 2 lipca – piątek – Urząd Gminy Regimin w godzinach 13:00 – 17:00
 • 3 lipca – sobota – Szulmierz na terenie zawodów od godziny 08:00

Przed nami VI edycja LEŚNEJ ZADYSZKI w SZULMIERZU zawodów organizowanych w urokliwym miejscu w Gminie Regimin na terenie Leśnictwa Szulmierz w dniu 3 lipca 2021 roku (sobota). Zawody mają na celu promocję naszego regionu, a także biegania oraz zdrowego stylu życia. Mają zachęcać do uprawiania sportu szczególnie na terenach leśnych. Kto biegał po lesie ten wie, jakie to przyjemne, kto nie próbował – będzie miał wspaniałą okazję!

Trasa biegu to 5 kilometrowa pętla rozpoczynająca się na terenie przyległym do leśniczówki w bezpośrednim sąsiedztwie hodowli danieli. Trasa prowadzi przez dukty leśne (4 km) oraz częściowo drogą asfaltową (1km). Przebieg trasy został tak opracowany, aby jak najpełniej pokazać piękno mazowieckiej przyrody i oprócz rywalizacji sportowej miał również walory edukacyjne i poznawcze.

Uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w trzech biegach. Do wyboru są: bieg na dystansie 5 km (1 pętla) Nordic Walking - 5 km (1 pętla) oraz 10 km (2 pętle).

Czas będzie mierzony za pomocą profesjonalnego systemu pomiarowego z wykorzystaniem chipów.

Przewidziany jest również biegi dla dzieci na dystansie 1500 m bez klasyfikacji.

Oficjalne rozpoczęcie imprezy odbędzie się o godz. 10:00. Zarówno start, meta jak i biuro zawodów zlokalizowane będzie na polanie śródleśnej przy drodze Szulmierz- Regimin. Biuro Zawodów czynne będzie od godz. 09:00

Nie zabraknie także nagród! W biegu głównym na 10 km nagrody zostaną wręczone za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz open wśród kobiet i mężczyzn. Na dystansie 5 km biegu oraz 5 km Nordic Walking nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca open kobiet i mężczyzn. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają okolicznościowy medal, a po biegu regenerujący posiłek

Dodatkową atrakcją będzie losowanie nagród ufundowanych przez sponsorów. Nagrody zostaną rozlosowane wśród zawodników, którzy odbiorą pakiet startowy i wystartują w zawodach.

Zapraszamy serdecznie całe rodziny. Każdy znajdzie dystans odpowiadający jego możliwościom.

Organizatorzy

Program imprezy:

 • Otwarcie Biura Zawodów, nastąpi o godz. 08:00
 • Oficjalne rozpoczęcie o godz. 10:00
 • godz. 10:00 - start Wielkiego Biegu Małych Ludzi Leśna „ZaDyszka” na dystansie 1,5 km
 • godz. 10:30 - start biegu na dystansie 5 km
 • godz. 10:35 - start marszu nordic walking na dystansie 5 km
 • godz. 11:40 - start biegu głównego na dystansie 10 km
 • Dekoracja zwycięzców od godz. 13:00

Trasa biegu 10 km:

Sprawdź jak było w poprzednich latach :)

Wyniki Regulamin

Klasyfikacje:

Wirtualna „ZaDyszka” (dystans 0.1km)

 • Lokalizacja dowolna
 • 3 lipca 2021 09:00

1. Prawo startu i klasyfikacji w biegu wirtualnym mają osoby, które zapisały się w formularzu zgłoszeniowym na stronie www.superczas.pl i dokonały opłaty startowej takiej samej jak w przypadku biegu tradycyjnego:

Opłata startowa (jest przekazywana na cele statutowe Stowarzyszenia "ZaDyszka"):

 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do godziny 23:59 w niedzielę 27 czerwca 2021 r. lub do momentu wyczerpania limitu 100 uczestników

 • Opłata startowa jest równa 40 PLN - wpłata na konto lub za pomocą szybkich płatności internetowych lub przelewem tradycyjnym do 20 czerwca 2021 r.

 • Opłata startowa jest równa 60 PLN - wpłata na konto lub za pomocą szybkich płatności internetowych lub przelewem tradycyjnym od 21 czerwca 2021 r.

  Stowarzyszenie „ZADYSZKA”
  Numer konta: 09 1600 1462 1814 2940 3000 0002

  W tytule przelewu proszę podać: imię, nazwisko, dystans

2. Numer startowy zostanie przesłany do samodzielnego wydrukowania na adres email wskazany podczas rejestracji

3. Zawodnik jest zobowiązany do samodzielnego startu z numerem startowym na wybranym dystansie w dniu 3 lipca 2021 oraz przesłania informacji zawartych w punkcie poniżej.

4. Medal wraz z pakietem startowym zostanie przesłany na adres wskazany przy rejestracji po przesłaniu na adres email: lesnazadyszka@gmail.com informacji zawierającej :

 • dystans biegu
 • uzyskany czas
 • miejsce startu
 • zdjęcie z numerem startowym

Kategorie wiekowe

 • Open (1 - x lat)

Wielki Bieg Małych Ludzi Leśna „ZaDyszka” (dystans 1.5km)

 • Leśniczówka Szulmierz k. Ciechanowa
 • 3 lipca 2021 10:00
 • limit uczestników: 208 / 250

Start i meta biegu: Leśniczówka Szulmierz, przy drodze Szulmierz-Regimin

Trasa: przebiega przez dukty leśne i asfalt – pętla o długości 1,5 km. Trasa biegu będzie zabezpieczona przez Wolontariuszy.

Limit czasu: 30 minut

Opłata startowa: Udział w zawodach dzieci w biegu na 1500m jest BEZPŁATNY.

Wielki Bieg Małych Ludzi Leśna „ZaDyszka” organizowany jest jako odrębne wydarzeniena leśnej polanie w Leśnictwie Szulmierz. Limit Uczestników - 250.

godz. 10:00 – start biegu na dystansie 1,5 km w grupach wiekowych co 2 minuty

 • grupa 13-16 lat (roczniki 2008 - 2005)
 • grupa 9-12 lat (roczniki 2012 - 2009)
 • grupa do 8 lat (rocznik 2013 i młodsi)

Bieg dzieci odbędzie się bez klasyfikacji.

Kategorie wiekowe

 • Młodzież do 8 lat rocznik 2013 i młodsi (x - 8 lat)
 • Młodzież 9-12 lat roczniki 2012 - 2009 (9 - 12 lat)
 • Młodzież 13-16 lat roczniki 2008 - 2005 (13 - 16 lat)

5 km (dystans 5km)

 • Leśniczówka Szulmierz k. Ciechanowa
 • 3 lipca 2021 10:30

Start i meta biegu: Leśniczówka Szulmierz, przy drodze Szulmierz-Regimin

Trasa: przebiega przez dukty leśne i asfalt – pętla o długości 5 km. Trasa biegu będzie oznakowana co jeden kilometr i zabezpieczona przez Wolontariuszy.

Limit czasu: 60 minut

Opłata startowa (jest przekazywana na cele statutowe Stowarzyszenia "ZaDyszka"):

 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do godziny 23:59 w niedzielę 27 czerwca 2021 r. lub do momentu wyczerpania limitu uczestników (łącznie 250 na wszystkie dystanse z wyłączeniem Biegu Dzieci)

 • Opłata startowa jest równa 40 PLN - wpłata na konto lub za pomocą szybkich płatności internetowych lub przelewem tradycyjnym do 20 czerwca 2021 r.

 • Opłata startowa jest równa 60 PLN - wpłata na konto lub za pomocą szybkich płatności internetowych lub przelewem tradycyjnym od 21 czerwca 2021 r.

  Stowarzyszenie „ZADYSZKA”
  Numer konta: 09 1600 1462 1814 2940 3000 0002

  W tytule przelewu proszę podać: imię, nazwisko, dystans

 • Opłata startowa jest równa 60 PLN - wplata w Biurze Zawodów gdy będą wolne miejsca.

UWAGA: Zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej w ciągu 7 dni od rejestracji. W przypadku braku wpłynięcia opłaty startowej na konto Organizatora w ciągu 7 dni, zapis zawodnika jest automatycznie usuwany. Zawodnik może ponownie zarejestrować się na imprezę, pod warunkiem, że limit miejsc nie został wyczerpany.

Pakiet startowy:

 • numer startowy;
 • obsługę informatyczną mierzenia czasu biegu;
 • wodę mineralną na trasie i mecie;
 • pamiątkowy upominek
 • talon żywieniowy do wykorzystania na terenie organizowanej imprezy;
 • pamiątkowy medal (na mecie).

Nagrody:

Wszystkie klasyfikacje będą liczone wg. czasów brutto czyli od momentu strzału startera do momentu przekroczenia linii mety. Czasy netto od faktycznego przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety zostaną podane do wiadomości Uczestników.

Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymują:

 • pamiątkowy medal na mecie;
 • posiłek regeneracyjny;
 • nagrody - zdobywcy miejsc I-III w kategorii Open.

Kategorie wiekowe

 • Open K (12 - x lat)
 • Open M (12 - x lat)

5 km Nordic Walking (dystans 5km)

 • Leśniczówka Szulmierz k. Ciechanowa
 • 3 lipca 2021 10:35

Start i meta biegu: Leśniczówka Szulmierz, przy drodze Szulmierz-Regimin

Trasa: przebiega przez dukty leśne i asfalt – pętla o długości 5 km. Trasa biegu będzie oznakowana co jeden kilometr i zabezpieczona przez Wolontariuszy.

Limit czasu: 60 minut

Opłata startowa (jest przekazywana na cele statutowe Stowarzyszenia "ZaDyszka"):

 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do godziny 23:59 w niedzielę 27 czerwca 2021 r. lub do momentu wyczerpania limitu uczestników (łącznie 250 na wszystkie dystanse z wyłączeniem Biegu Dzieci)

 • Opłata startowa jest równa 40 PLN - wpłata na konto lub za pomocą szybkich płatności internetowych lub przelewem tradycyjnym do 20 czerwca 2021 r.

 • Opłata startowa jest równa 60 PLN - wpłata na konto lub za pomocą szybkich płatności internetowych lub przelewem tradycyjnym od 21 czerwca 2021 r.

  Stowarzyszenie „ZADYSZKA”
  Numer konta: 09 1600 1462 1814 2940 3000 0002

  W tytule przelewu proszę podać: imię, nazwisko, dystans

 • Opłata startowa jest równa 60 PLN - wplata w Biurze Zawodów gdy będą wolne miejsca.

UWAGA: Zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej w ciągu 7 dni od rejestracji.  W przypadku braku wpłynięcia opłaty startowej na konto Organizatora w ciągu 7 dni, wpis uczestnika jest automatycznie usuwany.

Pakiet startowy:

 • numer startowy;
 • obsługę informatyczną mierzenia czasu biegu;
 • wodę mineralną na trasie i mecie;
 • pamiątkowy upominek
 • talon żywieniowy do wykorzystania na terenie organizowanej imprezy;
 • pamiątkowy medal (na mecie).

Nagrody:

Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymują:

 • pamiątkowy medal na mecie;
 • posiłek regeneracyjny;
 • nagrody - zdobywcy miejsc I-III w kategorii Open.

Klasyfikacje:

Kategorie wiekowe

 • Open K (12 - x lat)
 • Open M (12 - x lat)

10 km (dystans 10km)

 • Leśniczówka Szulmierz k. Ciechanowa
 • 3 lipca 2021 11:40

Start i meta biegu: Leśniczówka Szulmierz, przy drodze Szulmierz-Regimin

Trasa: przebiega przez dukty leśne i asfalt – pętla o długości 5 km pokonywana dwa razy. Trasa biegu będzie oznakowana co jeden kilometr i zabezpieczona przez Wolontariuszy.

Limit czasu: 120 minut

Opłata startowa (jest przekazywana na cele statutowe Stowarzyszenia "ZaDyszka"):

 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do godziny 23:59 w niedzielę 27 czerwca 2021 r. lub do momentu wyczerpania limitu uczestników (łącznie 250 na wszystkie dystanse z wyłączeniem Biegu Dzieci)

 • Opłata startowa jest równa 40 PLN - wpłata na konto lub za pomocą szybkich płatności internetowych lub przelewem tradycyjnym do 20 czerwca 2021 r.

 • Opłata startowa jest równa 60 PLN - wpłata na konto lub za pomocą szybkich płatności internetowych lub przelewem tradycyjnym od 21 czerwca 2021 r.

  Stowarzyszenie „ZADYSZKA”
  Numer konta: 09 1600 1462 1814 2940 3000 0002

  W tytule przelewu proszę podać: imię, nazwisko, dystans

 • Opłata startowa jest równa 60 PLN - wplata w Biurze Zawodów gdy będą wolne miejsca.

UWAGA: Zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej w ciągu 7 dni od rejestracji. W przypadku braku wpłynięcia opłaty startowej na konto Organizatora w ciągu 7 dni, zapis zawodnika jest automatycznie usuwany. Zawodnik może ponownie zarejestrować się na imprezę, pod warunkiem, że limit miejsc nie został wyczerpany.

Pakiet startowy:

 • numer startowy;
 • obsługę informatyczną mierzenia czasu biegu;
 • wodę mineralną na trasie i mecie;
 • pamiątkowy upominek
 • talon żywieniowy do wykorzystania na terenie organizowanej imprezy;
 • pamiątkowy medal (na mecie).

Nagrody:

Wszystkie klasyfikacje będą liczone wg. czasów brutto czyli od momentu strzału startera do momentu przekroczenia linii mety. Czasy netto od faktycznego przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety zostaną podane do wiadomości Uczestników.

Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymują:

 • pamiątkowy medal na mecie,
 • posiłek regeneracyjny.
 • nagrody - zdobywcy miejsc I-III w kategorii Open
 • nagrody - zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych Kategoriach Wiekowych oraz Dodatkowych

Nagrody w kategorii OPEN i w kategoriach wiekowych się „nie dublują”. Wyjątkiem są kategorie dodatkowe.

Klasyfikacje:

Open K, Open M

Klasyfikacja Mundurowych Kobiet i Mężczyzn  - uprawnieni to pracownicy Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej,  Policji, Lasów Państwowych, Straży Miejskiej i Gminnej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Kolei - proszę zaznaczyć w fomularzu zapisów odpowiednią opcję.

Klasyfikacja Samorządowców Kobiet i Mężczyzn - uprawnieni to sołtysi, radni gminni, miejscy, powiatowi, wojewódzcy oraz pracownicy zatrudnieni w jednostkach samorządu terytorialnego w urzędach gminy, miasta, powiatu i województwa - proszę zaznaczyć w fomularzu zapisów odpowiednią opcję.

Klasyfikacja Drużynowa - drużynę należy zgłosić do dnia 20.06.2021 wysyłając na adres lesnazadyszka@gmail.com skład - imię i nazwisko zawodnika i nazwę drużyny, wskazując kapitana odpowiedzialnego za drużynę. W klasyfikacji drużynowej udział mogą wziąć drużyny reprezentujące firmy, instytucje, kluby sportowe, a także biegaczy startujących pod jedną nazwą. Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym minimum 1 kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny. Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czasów brutto 4 najlepszych zawodników z danej drużyny w tym minimum 1 kobiety (o zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów brutto jej członków).

Kategorie wiekowe

 • K16-29 (16 - 29 lat)
 • K30-39 (30 - 39 lat)
 • K40-49 (40 - 49 lat)
 • K50-59 (50 - 59 lat)
 • K60 i starsze (60 - x lat)
 • M16-29 (16 - 29 lat)
 • M30-39 (30 - 39 lat)
 • M40-49 (40 - 49 lat)
 • M50-59 (50 - 59 lat)
 • M60 i starsi (60 - x lat)

Kategorie dodatkowe

 • Samorządowcy - Kobiety
 • Samorządowcy - Mężczyźni
 • Służby Mundurowe - Kobiety
 • Służby Mundurowe - Mężczyźni

Partnerzy Superczas.pl

 • Artneo