ZarejestrujZaloguj

Wyścig Rowerowy Dobromiejska Obwodnica+ (od 19.08. do 03.09.)

 

Wyniki cząstkowe znajdziesz TUTAJ

Pobierz ślad trasy GPX (archiwum .zip)

 

Zapraszamy na IV edycję wyścigu rowerowego „Dobromiejska Obwodnica +”.

Odpowiadając na pozytywny oddźwięk uczestników poprzednich edycji wyścigu chcemy kontynuować rowerowe ściganie wokół Dobrego Miasta w zeszłorocznej formule.
Udział w imprezie polegał będzie na pokonaniu 40 km trasy wyścigu w dowolnej porze, w przedziale czasowym od 19 sierpnia do 3 września i przesłaniu, zgodnie ze szczegółami zawartymi w regulaminie wyścigu, potwierdzenia udziału.
Trasa wyścigu przebiega pięknymi okolicami Dobrego Miasta i charakteryzuje się typowym dla Warmii zróżnicowaniem terenu. Droga pokrywa się z czerwonym szlakiem rowerowym wokół Dobrego Miasta - „Obwodnica”.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i startu. Udział bezpłatny.
 

Opis trasy wyścigu  – miejsca newralgiczne, wymagające szczególnej uwagi i zachowania ostrożności.

UWAGA! Ze względu na prace przy budowie obwodnicy Smolajn, trasa wyścigu została wydłużona o ok. 6 km i poprowadzona częścią niebieskiego szlaku przez „Dębową górę”.
Start i meta wyścigu usytuowana jest w Knopinie na skrzyżowaniu szosy Dobre Miasto – Swobodna z szosą do Barcikowa.
Dojazd z Dobrego Miasta ścieżką rowerową przy drodze do Swobodna.
Trasa liczy 40 kilometrów i tworzy pętlę: Knopin – Barcikowo – Międzylesie – Dębowa góra – Praslity – Nowa Wieś Mała – Głotowo – Knopin.

 • 0 km  - start na skrzyżowaniu szosy Dobre Miasto  – Swobodno z szosą do Barcikowa, przy znaku rozpoczynającym czerwony szlak rowerowy „Dobromiejska Obwodnica” – w kierunku Barcikowa.
 • 2,5 km  - Barcikowo, skręt w drugą drogę po lewej, na głównym skrzyżowaniu w brukowaną ulicę za sklepem, obok kaplicy usytuowanej po prawej stronie.
 • 3,6 km  - rozwidlenie dróg , trasa prowadzi w lewo – skos.
 • 5,8 km – Uwaga! skrzyżowanie z szosą Dobre Miasto – Tuławki.
 • 8,5 km – Uwaga! Międzylesie, skręt w lewo na DW 593.
 • 8,9 km – skręt w prawo z DW 593 w drogę szutrową.
 • 11,3 km – ostry zjazd po płytach do mostku.
 • 12,3 km – skrzyżowanie dróg szutrowych, trasa prowadzi w prawo (znaki ścieżki rowerowej zmieniają kolor na niebieski).
 • 13,8 km - skrzyżowanie, kierujemy się w prawo skos.
 • 14,1 km - dojeżdżamy do głównej drogi szutrowej Wichrowo – Kochanówka i skręcamy w prawo skos.
 • 14,5 km - na skrzyżowaniu jedziemy prosto.
 • 15 km - skrzyżowanie, skręcamy w lewo.
 • 18,7 km – Uwaga! Przekroczenie DK 51 zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
 • 19,1 km - za mostem na skrzyżowaniu w lewo. Uwaga! Kierujemy się oznaczeniami czerwonego szlaku turystycznego i dodatkowym oznaczeniem organizatorów.
 • 22 km - Dębowa Góra – na skrzyżowaniu przy kapliczce skręcamy w prawo.
 • 24,3 km – Na dużym skrzyżowaniu skręt w ostatnią drogę w prawo.
 • 26,1 km – Uwaga! skręt w lewo na szosę Praslity – Piotraszewo.
 • 28 km – Uwaga! skrzyżowanie z DW 507, skręt w lewo.
 • 28,2 km – skręt w prawo na szosę do Praslit.
 • 29,3 km - rozwidlenie dróg , trasa prowadzi w lewo – skos.
 • 32,4 km – Uwaga! przejazd kolejowy.
 • 22,8 km - Uwaga! skręt w lewo na DW 593
 • 33,3 km - skręt w prawo z DW 593 w drogę szutrową.
 • 36 km - Uwaga! skręt w prawo z drogi szutrowej na DW 530.
 • 36,8 km – skrzyżowanie na DW 530 z drogą szutrową, skręt w lewo do Głotowa.
 • 36,8 km – Uwaga! Chicken Line, czyli możliwość wyboru dłuższego o 500 m ale szybszego i bezpieczniejszego fragmentu trasy.
 • 36,9 km – ostry zjazd i 3 ostre zakręty (prawo, lewo, lewo).
 • 37,9 km – zjazd w prawo skos w drogę szutrową.
 • 39,9 km – Uwaga! przejazd kolejowy.
 • 40,3 km – meta na skrzyżowaniu szosy Dobre Miasto  – Swobodno z szosą do Barcikowa, przy znaku rozpoczynającym czerwony szlak rowerowy „Dobromiejska Obwodnica”.

Trasa wyścigu:

Tak było w 2022 roku:

WYNIKI

 

Wyniki Regulamin

Klasyfikacje:

40 km (dystans 40km)

 • Dobre Miasto
 • 19 sierpnia 2023

Zapisy:

Zapisy na imprezę prowadzone będą wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:www.superczas.pl do 03.09.2023 r. do godz. 23.59. Udział bezpłatny.

Warunki udziału:

Warunkiem udziału i sklasyfikowaniu w wyścigu jest pokonanie wyznaczonego dystansu, zgodnie z oznakowaniem szlaku, w dowolnym terminie od 19.08.2023 r. do 03.09.2023 r. oraz przesłanie potwierdzenia udziału na adres mailowy: obwodnica@poczta.fm najpóźniej do 04.09.2023 r.

Potwierdzeniem może być screen lub inna forma zobrazowania (np. zdjęcie) ekranu dowolnego urządzenia multimedialnego, na którym wyświetlone będą następujące informacje:

 • dystans wyścigu
 • trasa wyścigu
 • data wyścigu
 • czas pokonania trasy wyścigu.

Temat maila: Obwodnica.
Treść wiadomości:
Imię i nazwisko uczestnika imprezy

Uwaga!

 • Organizatorzy nie przewidują szczegółowego oznakowania trasy.
 • Przed terminem wyścigu zostanie sprawdzone i uzupełnione istniejące oznakowanie czerwonego i niebieskiego szlaku rowerowego „Obwodnica”. Jedynie w newralgicznych miejscach trasy zostanie zainstalowane dodatkowe oznakowanie.
 • Trasa wyścigu przebiega drogami leśno – szutrowymi (2/3 dystansu) oraz drogami asfaltowymi (1/3 dystansu).
 • Organizatorzy zalecają pokonanie trasy na rowerach typu MTB lub GRAVEL
 • Ze względu na możliwe piaszczyste i szutrowe odcinki trasy nie zaleca się udziału w imprezie na rowerach szosowych.
 • Organizatorzy nie dopuszczają do udziału rowerzystów na rowerach elektrycznych.
 • Przed i w trakcie wyścigu informacji o trasie można uzyskać pod nr tel.: 604913284.

Klasyfikacja:

 • W wyścigu prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna,  generalna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja drużynowa 2 kobiety + 2 mężczyzn.
 • Dodatkowo organizatorzy po zakończeniu klasyfikacji, po określeniu liczby uczestników mogą wprowadzić inne klasyfikacje.

Nagrody:

Wszyscy sklasyfikowani uczestnicy wyścigu otrzymają pamiątkowe medale, które po ogłoszeniu klasyfikacji będą wręczone na podsumowaniu imprezy (do 2 tygodni po zakończeniu wyścigu) lub do odebrania w siedzibie OSiR w Dobrym Mieście. Organizatorzy po zakończeniu klasyfikacji mogą przyznać nagrody. O sposobie ich przekazania uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

Kategorie wiekowe

 • Open K (12 - x lat)
 • Open M (12 - x lat)

Partnerzy Superczas.pl

 • Artneo