ZarejestrujZaloguj

Charytatywna Sztafeta Integracyjna „O CO BIEGA?”

V CHARYTATYWNA SZTAFETA INTEGRACYJNA „O CO BIEGA?”

Charytatywna Sztafeta Integracyjna: „O CO BIEGA?” to wyjątkowy projekt, który dzięki Państwa udziale i wsparciu na stałe wpisał się w kalendarz olsztyńskich imprez biegowych. Wydarzenie szeroko integruje sportowców, środowisko biegaczy i osoby uprawiające sport.

Integracyjna Sztafeta „O CO BIEGA?” z założenia łączy w drużyny sportowców niepełnosprawnych i w pełni sprawnych. Najważniejsza jest dobra, wspólna zabawa i wzajemne wspieranie się w dążeniu do wspólnego celu.

Bieg oraz wydarzenia towarzyszące odbędą się 21 maja 2022 (sobota) w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel przy ulicy Kapitańskiej w Olsztynie. Pięcioosobowe drużyny pokonają trasę o łącznej długości 7 777 metrów, podzieloną na 5 pętli o długości około 1 555 metrów każda. Bieg ma charakter zabawy zatem warto pomyśleć o przebraniu dla całej waszej  5-cio osobowej drużyny. W tym roku obowiązują stroje w tematyce SKRZYDLATA WOLNOŚĆ. Zapraszamy wszystkich miłośników Asterixa, Hermesa, aniołów maści wszelakiej lub po prostu tych, którzy motylem są :)

Najlepiej przebrane drużyny otrzymają nagrody specjalne. Dla naszych zawodników zadbaliśmy o profesjonalny pomiar czasu, a także klasyfikację i medale dla sportowców.

Zapisy:

Rejestracji dokonuje każdy członek sztafety wpisując tą samą nazwę Drużyny. Sztafety same decydują o składzie osobowym i kolejności startu poszczególnych biegaczy.

Opłata startowa:

Istotą Sztafety jest integracja społeczna niepełnosprawnych sportowców startujących w Olimpiadach Specjalnych, a także wszystkich osób niepełnosprawnych uprawiających sport. Przy okazji wydarzenia zaplanowana jest zbiórka funduszy, na rzecz:

 • Wypoczynku letniego oraz rehabilitacji zawodników Olimpiad Specjalnych z regionu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kornela Makuszyńskiego w  Olsztynie.
 • Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Biskupcu, celem wspólnego zrealizowania projektu zwiększenia samodzielności dorosłych osób posiadających problemy w poruszaniu się poprzez opracowanie standardu działania „Symulatora Mieszkaniowego” oraz wytycznych dla ergoterapeuty. Stowarzyszenie wspiera bardzo dużo osób z problemami w poruszaniu się (np. z niepełnosprawnością sprzężoną) i częstym problemem jest sytuacja, w której osoba nie wierzy we własne możliwości i jest niesamodzielna przy podstawowych czynnościach życia codziennego (mycie się, toaleta) ze względu na brak odpowiednio przygotowanej przestrzeni prywatnej lub niewłaściwe dostosowanie pomieszczeń do jej potrzeb.

Harmonogram imprezy:
Sobota 21 maja 2022 r.

09:30 – 11:30 Praca Biura Zawodów (odbiór pakietów oraz zapisy)
11:00 Przywitanie uczestników i kibiców oraz licytacje na cel charytatywny
11:40 Wspólna rozgrzewka z piłkarzami Stomilu Olsztyn
12:00 Start Biegu Głównego
13:30 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
od 13:30 Aktywności towarzyszące

Serdecznie zapraszamy! :)

Tak było w poprzednich latach:

Wyniki Regulamin

Klasyfikacje:

Bieg Sztafetowy (dystans 7.777km)

 • Olsztyn, Centrum Rekreacyjno - Sportowe Ukiel
 • 21 maja 2022 12:00

Start i meta biegu: Dokładne miejsce startu będzie wyznaczone przez bramę startową, która będzie jednocześnie oznaczała strefę zmian oraz metę. Brama będzie znajdowała się pomiędzy plażą, a Restauracją Plankton.

Zawodnicy uczestniczący w Sztafecie będą mieli do pokonania trasę o łącznej długości 7 777 m (bez atestu), składającej się z pięciu pętli o długości około 1 555 m każda. Całość trasy będzie przebiegać po ścieżkach wyznaczonych na terenie CRS Ukiel.

Zadaniem drużyny jest dostarczenie pałeczki od startu do mety, przez wszystkie pięć odcinków (pętli) biegu. Drużyna sama decyduje, którzy jej członkowie pokonują które odcinki sztafety. Każdy z członków drużyny może przebiec dowolną liczbę odcinków, ale nie mniej niż jeden. Podczas biegu pałeczkę sztafetową można dowolnie przekazywać pomiędzy członkami tej samej drużyny biegnącymi na danym odcinku sztafety.

Limit czasu: 90 minut

Opłata startowa:

 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do godziny 23:59 w czwartek 19 maja 2022 r. lub do momentu wyczerpania limitu uczestników (250 osób czyli 50 pięcioosobowych Sztafet)

 • Opłata startowa jest równa 150 PLN od Drużyny (30 zł od Uczestnika) - Opłatę startową trzeba uiścić w ciągu 7 dni od zgłoszenia w przeciwnym razie zgłoszenie będzie anulowane.

  Na wybrane wydarzenie istnieje możliwość opłacenia wpisowego za pomocą szybkich płatności internetowych. Usługę dostarcza serwis Przelewy24. Link do płatności pojawi się po udanej rejestracji oraz znajduje się w wiadomości mailowej potwierdzającej rejestrację na imprezę.

  Płatności można dokonać przelewem tradycyjnym:
  Stowarzyszenie Rotary Club Olsztyn Varmia
  nr konta 77 1240 1226 1111 0010 8998 0847
  (W tytule przelewu należy wpisać 'O co biega – nazwa drużyny'.)

Nagrody:

Wszystkie drużyny startujące w sztafecie otrzymają pakiety startowe.
Ponadto nagrody specjalne otrzymają trzy najszybsze drużyny oraz trzy najlepiej przebrane drużyny (w tym roku obowiązują stroje w tematyce
SKRZYDLATA WOLNOŚĆ. Zapraszamy wszystkich miłośników Asterixa, Hermesa, aniołów maści wszelakiej lub po prostu tych, którzy motylem są :)

Pakiet startowy:

 • pałeczka sztafetowa z chipem do pomiaru czasu;
 • pięć oficjalnych numerów startowych wraz z agrafkami;
 • pięć butelek napoju;
 • pięć pamiątkowych medali (na mecie).

Kategorie wiekowe

 • Sztafety (1 - x lat)

Partnerzy Superczas.pl

 • Artneo