ZarejestrujZaloguj

Charytatywna Sztafeta Integracyjna „O CO BIEGA?”


 


VI CHARYTATYWNA SZTAFETA INTEGRACYJNA „O CO BIEGA?”

Charytatywna Sztafeta Integracyjna: „O CO BIEGA?” to wyjątkowy projekt, który dzięki Państwa udziale i wsparciu na stałe wpisał się w kalendarz olsztyńskich imprez biegowych. Wydarzenie szeroko integruje sportowców, środowisko biegaczy i osoby uprawiające sport.

Integracyjna Sztafeta „O CO BIEGA?” z założenia łączy w drużyny sportowców niepełnosprawnych i w pełni sprawnych. Najważniejsza jest dobra, wspólna zabawa i wzajemne wspieranie się w dążeniu do wspólnego celu.

Nowość! W tym roku odbędzie się również towarzyszący bieg indywidualny dla najmłodszych w dwóch kategoriach wiekowych - do 7 roku życia oraz 8-12 lat. Biegi dla Dzieci są bezpłatne.

Biegi oraz wydarzenia towarzyszące odbędą się 2 września 2023 (sobota) w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel przy ulicy Kapitańskiej w Olsztynie. Pięcioosobowe drużyny pokonają trasę o łącznej długości 7 777 metrów, podzieloną na 5 pętli o długości około 1 555 metrów każda. Biegi dla Dzieci mają trasę o długości 350 metrów.

Bieg ma charakter zabawy zatem warto pomyśleć o przebraniu dla całej waszej  5-cio osobowej drużyny. W tym roku obowiązują stroje w tematyce "Z innej Bajki".

Najlepiej przebrane drużyny otrzymają nagrody specjalne. Dla naszych zawodników biorących udział w sztafetach zadbaliśmy o profesjonalny pomiar czasu, a także klasyfikację i medale.

Zapisy:
Rejestracji do Biegu Sztafetowego dokonuje każdy członek sztafety wpisując tą samą nazwę Drużyny. Sztafety same decydują o składzie osobowym i kolejności startu poszczególnych biegaczy.

Nowość! Dzieci rejestruje opiekun prawny wypełniając formularz danymi uczestnika, za którego bierze odpowiedzialność.

Opłata startowa:
Istotą Sztafety jest integracja społeczna niepełnosprawnych sportowców startujących w Olimpiadach Specjalnych, a także wszystkich osób niepełnosprawnych uprawiających sport. Przy okazji wydarzenia zaplanowana jest zbiórka funduszy, na rzecz:

 • Wypoczynku letniego oraz rehabilitacji zawodników Olimpiad Specjalnych z regionu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kornela Makuszyńskiego w  Olsztynie.
 • Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie - OddzialPsychiatryczny Dla Dzieci i Młodzieży

Harmonogram imprezy:
Sobota 2 września 2023 r.
09:30 – 11:30 Praca Biura Zawodów (odbiór pakietów oraz zapisy)
10:50 Przywitanie uczestników i kibiców
Nowość! 11:00 Rozgrzewka dla dzieci, która poprowadzi Paweł Pszczółkowski

Nowość! 11:10 Start biegu indywidualnego dzieci do lat 7 (rocznik 2016 i młodsi)
Nowość! 11:25 Start biegu indywidualnego dzieci 8-12 lat (roczniki 2015 - 2011)
11:40 Wspólna rozgrzewka z Marcinem Możdżonkiem 
12:00 Start Biegu Sztafetowego
13:30 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
W międzyczasie aktywności towarzyszące.

Serdecznie zapraszamy! :)

Tak było w poprzednich latach:

 

 

Wyniki Regulamin

Klasyfikacje:

Bieg Dzieci do lat 7 (rocznik 2016 i młodsi) (dystans 0.35km)

 • Olsztyn, Centrum Rekreacyjno - Sportowe Ukiel
 • 2 września 2023 11:10

Start i meta biegu: Dokładne miejsce startu będzie wyznaczone przez bramę startową, która będzie jednocześnie oznaczała strefę zmian oraz metę. Brama będzie znajdowała się pomiędzy plażą, a Restauracją Plankton.

Opłata startowa:

 • Udział bezpłatny;

 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do godziny 23:59 w czwartek 31 sierpnia 2023 r.

Pakiet startowy dla dzieci:

 • mus owocowy;
 • numer startowy wraz z agrafkami;
 • butelka napoju;
 • pamiątkowy medal.

Nagrody:

Bieg bez pomiaru czasu i klasyfikacji.

Kategorie wiekowe

 • Dzieci do lat 7 (x - 7 lat)

Bieg Dzieci 8-12 lat (roczniki 2015 - 2011) (dystans 0.35km)

 • Olsztyn, Centrum Rekreacyjno - Sportowe Ukiel
 • 2 września 2023 11:25

Start i meta biegu: Dokładne miejsce startu będzie wyznaczone przez bramę startową, która będzie jednocześnie oznaczała strefę zmian oraz metę. Brama będzie znajdowała się pomiędzy plażą, a Restauracją Plankton.

Opłata startowa:

 • Udział bezpłatny;

 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do godziny 23:59 w czwartek 31 sierpnia 2023 r.

Pakiet startowy dla dzieci:

 • mus owocowy;
 • numer startowy wraz z agrafkami;
 • butelka napoju;
 • pamiątkowy medal.

Nagrody:

Bieg bez pomiaru czasu i klasyfikacji.

Kategorie wiekowe

 • Dzieci 8 - 12 lat (8 - 12 lat)

Bieg Sztafetowy (dystans 7.777km)

 • Olsztyn, Centrum Rekreacyjno - Sportowe Ukiel
 • 2 września 2023 12:00

Start i meta biegu: Dokładne miejsce startu będzie wyznaczone przez bramę startową, która będzie jednocześnie oznaczała strefę zmian oraz metę. Brama będzie znajdowała się pomiędzy plażą, a Restauracją Plankton.

Zawodnicy uczestniczący w Sztafecie będą mieli do pokonania trasę o łącznej długości 7 777 m (bez atestu), składającej się z pięciu pętli o długości około 1 555 m każda. Całość trasy będzie przebiegać po ścieżkach wyznaczonych na terenie CRS Ukiel.

Zadaniem drużyny jest dostarczenie pałeczki od startu do mety, przez wszystkie pięć odcinków (pętli) biegu. Drużyna sama decyduje, którzy jej członkowie pokonują które odcinki sztafety. Każdy z członków drużyny może przebiec dowolną liczbę odcinków, ale nie mniej niż jeden. Podczas biegu pałeczkę sztafetową można dowolnie przekazywać pomiędzy członkami tej samej drużyny biegnącymi na danym odcinku sztafety.

Limit czasu: 120 minut

Opłata startowa:

 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do godziny 23:59 w czwartek 31 sierpnia 2023 r. lub do momentu wyczerpania limitu uczestników (250 osób czyli 50 pięcioosobowych Sztafet)

 • Opłata startowa jest równa 150 PLN od Drużyny (30 zł od Uczestnika) - Opłatę startową trzeba uiścić w ciągu 7 dni od zgłoszenia w przeciwnym razie zgłoszenie będzie anulowane.

  Na wybrane wydarzenie istnieje możliwość opłacenia wpisowego za pomocą szybkich płatności internetowych. Usługę dostarcza serwis Przelewy24. Link do płatności pojawi się po udanej rejestracji oraz znajduje się w wiadomości mailowej potwierdzającej rejestrację na imprezę.

  Płatności można dokonać przelewem tradycyjnym:
  Stowarzyszenie Rotary Club Olsztyn Varmia
  nr konta 77 1240 1226 1111 0010 8998 0847
  (W tytule przelewu należy wpisać 'O co biega – nazwa drużyny'.)

Nagrody:

Wszystkie drużyny startujące w sztafecie otrzymają pakiety startowe.
Ponadto nagrody specjalne otrzymają trzy najszybsze drużyny oraz najlepiej przebrana drużyna - 
w tym roku obowiązują stroje w tematyce "Z innej Bajki" :)

Pakiet startowy:

 • pałeczka sztafetowa z chipem do pomiaru czasu;
 • pięć oficjalnych numerów startowych wraz z agrafkami;
 • pięć butelek napoju;
 • pięć pamiątkowych medali (na mecie).

Kategorie wiekowe

 • Sztafety (1 - x lat)

Partnerzy Superczas.pl

 • Artneo