ZarejestrujZaloguj

Biegi Przełajowe o Puchar Burmistrza Biskupca 2022

 

Klasyfikacja zespołowa Szkół Podstawowych - TUTAJ

 

Zawody przeprowadzone będą na EGGER Stadionie Miejskim im. A. Biedrzyckiego w Biskupcu.

Program wydarzenia:

Sobota 22 października 2022 r.

od 08:00 - praca Biura Zawodów (odbiór pakietów startowych oraz ew. zapisy do 60 minut przed startem danej kategorii)
10:00 – Otwarcie zawodów
10:20 – start kat. I (dziewczęta rocznik 2015 – 2014) – 350 m
10:35 – start kat. II (dziewczęta rocznik 2013 – 2012) oraz kat. V (chłopcy rocznik 2015 – 2014) – 450
10:50 – start kat. III (dziewczęta rocznik 2011 – 2010) oraz kat. VI (chłopcy rocznik 2013 – 2012) – 700 m
11:05 – start kat. IV (dziewczęta rocznik 2009 - 2008) oraz kat. VII (chłopcy rocznik 2011 – 2010) – 900 m

11:20 – start kat. VIII (chłopcy rocznik 2009 - 2008) – 1200 m
12:30 – zakończenie imprezy, wręczenie medali i pucharów

Zasady finansowania:

 • koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy (każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy oraz agrafki do jego montażu, chip zwrotny do pomiarczu czasu, posiłek, ciepły napój)
 • uczestnicy startują na własny koszt
 • zapotrzebowanie na transport do Biskupca należy wysłać na adres j.szczawinski@cktisbiskupiec.pl na załączonym druku (załącznik 2 do Regulaminu) w nieprzekraczalnym terminie do 17.10.2022 r. do godz. 12:00. Po tym terminie organizator nie zapewnia transportu.

Zasady zgłoszeń:

 • Wyłącznie elektronicznie pod adresem: www.superczas.pl/przelajebiskupiec2022
 • w zawodach może wziąć udział każdy uczeń, który zostanie zgłoszony przez szkołę do biegu drogą elektroniczną (istnieje możliwość przesłania listy zbiorczej uczestników w arkuszu Microsoft Excel / OpenOffice Calc na adres kontakt@superczas.pl)
 • Termin zgłoszeń upływa w czwartek 20 września 2022 r. o godz. 23:59
 • limit uczestników 500 osób łącznie a wszystkie kategorie, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zasady udziału:

 • osoby niepełnoletnie w dniu weryfikacji dołączają zgodę rodziców lub prawnych opiekunów (załącznik do Regulaminu)
 • w dniu zawodów szkoła przedstawia listę zgłoszonych uczniów podpisaną przez Dyrektora szkoły (załącznik do Regulaminu)

Sposób przeprowadzenia zawodów:

 • Klasyfikacja indywidualna: zwycięzcą zostaje ten uczeń, który pokona wyznaczoną trasę w najkrótszym czasie.
 • Wszystkie klasyfikacje będą liczone wg. czasów brutto (pomiar elektroniczny) czyli od momentu strzału startera do momentu przekroczenia linii mety
 • Klasyfikacje zespołowe Szkół Podstawowych: w każdej kategorii pierwszych dwudziestu zawodników na mecie zdobywa pkt wg klucza: 1 miejsce  - 25 pkt, 2 miejsce – 22 pkt, 3 – 20 pkt, 4 miejsce – 18 pkt, 5 miejsce – 16 pkt, 6 miejsce – 15 pkt…….20 miejsce 1 pkt.
 • Zwycięzcą klasyfikacji zespołowej zostanie ta Szkoła, która uzyska największą liczbę punktów. W przypadku, kiedy jedna lub więcej Szkół uzyska taką samą liczbę punktów o kolejności decyduje większa liczba pierwszych miejsc, następnie drugich itd.

Punktacja BIS:

 • Za zajęcie 1 msc – 10 pkt, 2 msc – 8 pkt, 3 msc – 6 pkt, 4 msc – 4 pkt, 5 msc – 3 pkt, 6 msc – 2 pkt, 7 msc – 1 pkt.

Nagrody:

 • Klasyfikacja indywidualna :wszyscy uczestnicy biegów otrzymają pamiątkowe dyplomy, za zajęcie trzech pierwszych miejsc medale,
 • Klasyfikacja zespołowa: za zajecie trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji szkół podstawowych - puchary

Wyniki Regulamin

Klasyfikacje:

Kat. I (dziewczęta rocznik 2015 – 2014) (dystans 0.35km)

 • Biskupiec
 • 22 października 2022 10:20

UWAGA! Każdy uczestnik biegu po dokonanej weryfikacji w Biurze Zawodów otrzymuje:

 • nr startowy, który należy obowiązkowo zamontować za pomocą dołączonych agrafek na wysokości klatki piersiowej na okryciu wierzchnim
 • chip zwrotny, który na czas rywalizacji należy zamontować do sznurówki buta i zwrócić po ukończeniu biegu do obsługi pomiaru czasu

Miejsce startu: różne zależnie od dystansu

Miejsce mety: zawsze to samo, bieżnia stadionu

Kategorie wiekowe

 • Kat. I (dziewczęta rocznik 2015 – 2014) (7 - 8 lat)

Kat. II (dziewczęta rocznik 2013 – 2012) oraz kat. V (chłopcy rocznik 2015 – 2014) (dystans 0.45km)

 • Biskupiec
 • 22 października 2022 10:40

UWAGA! Każdy uczestnik biegu po dokonanej weryfikacji w Biurze Zawodów otrzymuje:

 • nr startowy, który należy obowiązkowo zamontować za pomocą dołączonych agrafek na wysokości klatki piersiowej na okryciu wierzchnim
 • chip zwrotny, który na czas rywalizacji należy zamontować do sznurówki buta i zwrócić po ukończeniu biegu do obsługi pomiaru czasu

Miejsce startu: różne zależnie od dystansu

Miejsce mety: zawsze to samo, bieżnia stadionu

Kategorie wiekowe

 • Kat. V (chłopcy rocznik 2015 – 2014) (7 - 8 lat)
 • Kat. II (dziewczęta rocznik 2013 – 2012) (9 - 10 lat)

Kat. III (dziewczęta rocznik 2011 – 2010) oraz kat. VI (chłopcy rocznik 2013 – 2012) (dystans 0.7km)

 • Biskupiec
 • 22 października 2022 11:00

UWAGA! Każdy uczestnik biegu po dokonanej weryfikacji w Biurze Zawodów otrzymuje:

 • nr startowy, który należy obowiązkowo zamontować za pomocą dołączonych agrafek na wysokości klatki piersiowej na okryciu wierzchnim
 • chip zwrotny, który na czas rywalizacji należy zamontować do sznurówki buta i zwrócić po ukończeniu biegu do obsługi pomiaru czasu

Miejsce startu: różne zależnie od dystansu

Miejsce mety: zawsze to samo, bieżnia stadionu

Kategorie wiekowe

 • Kat. VI (chłopcy rocznik 2013 – 2012) (9 - 10 lat)
 • Kat. III (dziewczęta rocznik 2011 – 2010) (11 - 12 lat)

Kat. IV (dziewczęta rocznik 2009 - 2008) oraz kat. VII (chłopcy rocznik 2011 – 2010) (dystans 0.9km)

 • Biskupiec
 • 22 października 2022 11:20

UWAGA! Każdy uczestnik biegu po dokonanej weryfikacji w Biurze Zawodów otrzymuje:

 • nr startowy, który należy obowiązkowo zamontować za pomocą dołączonych agrafek na wysokości klatki piersiowej na okryciu wierzchnim
 • chip zwrotny, który na czas rywalizacji należy zamontować do sznurówki buta i zwrócić po ukończeniu biegu do obsługi pomiaru czasu

Miejsce startu: różne zależnie od dystansu

Miejsce mety: zawsze to samo, bieżnia stadionu

Kategorie wiekowe

 • Kat. VII (chłopcy rocznik 2011 – 2010) (11 - 12 lat)
 • Kat. IV (dziewczęta rocznik 2009 - 2008) (13 - 14 lat)

Kat. VIII (chłopcy rocznik 2009 - 2008) (dystans 1.2km)

 • Biskupiec
 • 22 października 2022 11:20

UWAGA! Każdy uczestnik biegu po dokonanej weryfikacji w Biurze Zawodów otrzymuje:

 • nr startowy, który należy obowiązkowo zamontować za pomocą dołączonych agrafek na wysokości klatki piersiowej na okryciu wierzchnim
 • chip zwrotny, który na czas rywalizacji należy zamontować do sznurówki buta i zwrócić po ukończeniu biegu do obsługi pomiaru czasu

Miejsce startu: różne zależnie od dystansu

Miejsce mety: zawsze to samo, bieżnia stadionu

Kategorie wiekowe

 • Kat. VIII (chłopcy rocznik 2009 - 2008) (13 - 14 lat)

Partnerzy Superczas.pl

 • Artneo