ZarejestrujZaloguj

Rajd Rowerowy Dylewska Góra "Rodzina na TAK"

 • Ostróda (Plaża Kajkowo) -> Dylewska Góra, 20 maja 2017 11:00
 • Organizator: Gmina Ostróda
 • Strona internetowa: www.gminaostroda.pl
 • Kontakt: Aneta Janowicz (promocja@gminaostroda.pl, tel. 896760788)
 • Rejestracja internetowa do: 16 maja 2017 23:59
 • Odpowiedzialny za pomiar czasu:
  bez pomiaru czasu
 • Regulamin Zapisy Wyniki

Regulamin Rajdu Rowerowego DYLEWSKA GÓRA – 20.05.2017r.

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu.

Przebieg rajdu: Rajd jest przeprowadzany na trasie z Ostródy na Górę Dylewską i przebiega szosami publicznymi z Ostródy przez Lichtajny do Kraplewa, z Kraplewa przez Dziadyk do Rynu drogami polnymi, przez Bednarki, Kaczeniec, Miejską Wolę skąd droga polna prowadzi na polanę na Górze Dylewskiej. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy musza zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego. 

Uczestnicy zobowiązani są do:

 • Zapisania się przed rajdem na listę uczestnictwa i potwierdzenia własnoręcznym podpisem: zapoznania się z Regulaminem Rajdu,
 • Dzieci wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność rodziców  oraz odebrać identyfikatory.
 • Posiadania sprawnego technicznie roweru.
 • Poruszania się po prawej stronie jezdni, Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.
 • Przy zjazdach nie należ zbytnio rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. 
 • Podczas jazdy w kolumnie należy zachować 50-100 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.
 • Niedopuszczalne jest tarasowanie jezdni, przekraczanie środkowej linii jezdni i ciągłe zmiany pozycji.
 • Każdy manewr na drodze musi być poprzedzony upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 • Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować go poza jezdnią.

Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu.    

Uwaga!!!  Kategorycznie zabrania się uczestnikom rajdu opuszczanie kolumny rajdu, czyli  wyprzedzania pojazdu Straży Pożarnej prowadzącego Rajd lub pozostawanie za pojazdami zamykającymi kolumnę czyli pojazdem Straży Pożarnej i Wozem Technicznym.

Wyniki Zapisy Regulamin

Klasyfikacje:

Rajd Rowerowy (dystans 23km)

 • Ostróda (Plaża Kajkowo) -> Dylewska Góra
 • 20 maja 2017 11:00

Rajd turystyczny bez pomiaru czasu i klasyfikacji.

Udział bezpłatny.

Kategorie wiekowe

 • Open (1 - 100 lat)

Partnerzy Superczas.pl

 • Artneo