ZarejestrujZaloguj

Zapisy

III Ciechanowskie Święto Biegania

 • Ciechanów, 17 czerwca 2018 10:00
 • Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie, Urząd Miasta Ciechanów, Stowarzyszenie Mazovia ProActiv
 • Strona internetowa: www.mazoviaproactiv.pl
 • Kontakt: Radosław Witkowski (mazoviaproactiv@gmail.com)
 • Rejestracja internetowa do: 12 czerwca 2018 23:59
 • Odpowiedzialny za pomiar czasu:
  Mateusz Kownacki (kontakt@superczas.pl)

Proszę zweryfikować poprawność wprowadzonych danych, a następnie kliknąć "wyślij".

Dane osobowe

Dane kontaktowe

Klasyfikacje / etapy

10 km (dystans 10km)

 • Ciechanów 17 czerwca 2018 10:00
 • Limit uczestników: 14 / 200

Limit czasu: 2:30 godz.

Trasa: Start na stadionie miejskim, wybieg na ulicę 3 Maja, przez most 3 Maja wzdłuż ulicy Henryka Sienkiewicza, na skrzyżowaniu z ulicą Spółdzielczą skręt w lewo, tunelem do skrzyżowania z ulicą Starowiejską skręt w prawo, na skrzyżowaniu z ulicą Śmiecińską skręt w lewo, na rondzie Mieczysława Kurzypińskiego skręt w lewo w ulicę Siewną pętlą miejską, przed skrzyżowaniem ulic Mleczarska i Płońska nawrot na przejściu dla pieszych, skręt w lewo za mostem na ulicy Mleczarskiej do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w prawo, następnie bieg ulicą Augustiańską, do skrzyżowania z ulicą Orylską w lewo, wbieg na stadion miejski od ulicy 3 Maja.

Pomocniczo oznaczone zostaną wszystkie kilometry trasy. Punkty nawadniania będą rozmieszczone w odstępach co ok. 5 km począwszy od 5-tego km trasy. Punkt medyczny obsługiwany przez ratowników medycznych będzie znajdował się na starcie i mecie oraz na trasie biegu/półmaratonu.

Opłata startowa:

 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do godziny 23:59 12 czerwca 2018

 • Opłata startowa jest równa 40 PLN - wpłata za pomocą serwisu Przelewy24 do 12 czerwca 2018 do godziny 23:59

 • Opłata startowa jest równa 80 PLN - wpłata za pomocą serwisu Przelewy24 po 12 czerwca, lub w Biurze Zawodów w dniu imprezy.

  Dla osób, które dokonają zgłoszenia i opłaty startowej po 12.06.2018r. Organizator nie zapewnia pełnego pakietu startowego.

  UWAGA: 

  Uczestnik od momentu zapisu ma czas
  - 14 dni na opłacenie wpisowego liczone jako data zaksięgowania kwoty na koncie organizatora jeśli zapisu dokonano do dnia 15 maja 2018 r
  - 3 dni na opłacenie wpisowego liczone jako data zaksięgowania kwoty na koncie organizatora jeśli zapisu dokonano po dniu 16 maja 2018r, ale nie później niż do dnia 12.06.2018 r
  Po upływie powyższego czasu organizator ma prawo usunąć zapis uczestnika, który nie dokonał płatności.

Pakiet startowy:

Uczestnicy Półmaratonu i Biegu na 10 km otrzymają koszulki techniczne i medale.

Nagrody:

 • Uczestnicy Półmaratonu i Biegu na 10 km otrzymają koszulki techniczne i medale.
 • W klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn wyłącznie w Półmaratonie: za miejsce I – nagroda pieniężna w wysokości 500zł, za miejsce II – nagroda pieniężna w wysokości 300zł, za miejsce III – nagroda pieniężna w wysokości 200zł.
 • Dla najszybszego Ciechanowianina i Ciechanowianki wyłącznie w Półmaratonie: za miejsce I – nagroda pieniężna w wysokości 500zł, za miejsce II – nagroda pieniężna w wysokości 300zł, za miejsce III – nagroda pieniężna w wysokości 200zł.
 • W klasyfikacji OPEN Biegu na 10km nagrody otrzymują miejsca I – III – puchary.
 • W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn zawodnicy, którzy zajmą pierwsze miejsce w Półmaratonie i Biegu na 10km otrzymają pamiątkowe statuetki.
 • W klasyfikacji Drużynowej wyłącznie w Półmaratonie, dla drużyny: za miejsce I – nagroda pieniężna w wysokości 500zł, za miejsce II – nagroda pieniężna w wysokości 300zł, za miejsce III – nagroda pieniężna w wysokości 200zł.
 • Nagrody w kategorii OPEN, najszybszy Ciechanowianin i Ciechanowianka oraz w kategoriach wiekowych nie będą się „dublować”.
 • Od nagród przekraczających 760 zł pobrany będzie podatek w wysokości 10% (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 • Zawodnik odbierający nagrodę powinien posiadać : dokument tożsamości, PESEL oraz informację o siedzibie właściwego Urzędu Skarbowego.
 • Zawodnik nie posiadający tych dokumentów nie otrzyma nagrody do czasu przedstawienia niezbędnych informacji.

Klasyfikacje:

Open K, Open M

Nagrody w kategorii OPEN i w kategoriach wiekowych nie dublują się.

Kategorie specjalne:
Drużynowa - informacja w regulaminie.

Proszę podać datę urodzenia i wybrać płeć.

10 km Niepełnosprawni (dystans 10km)

 • Ciechanów 17 czerwca 2018 10:00

Zasady takie same jak u pełnosprawnych - patrz wyżej.

Klasyfikacje:

Open K, Open M

Proszę podać datę urodzenia i wybrać płeć.

Półmaraton (dystans 21.098km)

 • Ciechanów 17 czerwca 2018 10:00
 • Limit uczestników: 18 / 200

Limit czasu: 3 godz.

Trasa: Start na stadionie miejskim, wybieg na ulicę 3 Maja, przez most 3 Maja wzdłuż ulicy Henryka Sienkiewicza, na skrzyżowaniu z ulicą Spółdzielczą skręt w lewo, tunelem do skrzyżowania z ulicą Starowiejską skręt w prawo, na skrzyżowaniu z ulicą Śmiecińską skręt w lewo, na rondzie Mieczysława Kurzypińskiego skręt w prawo w ulicę Henryka Sławika pętlą miejską, do ronda Narodowych Sił Zbrojnych, skręt w lewo w ulicę Kwiatową, do wsi Gorysze, skręt w lewo w kierunku zachodnim, na następnym skrzyżowaniu skręt w lewo w kierunku południowo-zachodnim cały czas prosto do aż wsi Rutki-Marszewice, na skrzyżowaniu we wsi Rutki-Marszewice skręt w lewo w kierunku miasta Ciechanów ulicą Leśną, na skrzyżowaniu z ulicą Partyzantów w lewo, do skrzyżowania z ulicą Słoneczną w prawo, cały czas prosto aż do ponownie ulicy Leśnej, na skrzyżowaniu z pętlą miejską w prawo w ulicę Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”, wzdłuż pętlą miejską do nawrotu na przejściu dla pieszych na ulicy Mleczarskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Płońską, skręt w lewo za mostem na ulicy Mleczarskiej do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w prawo, następnie bieg ulicą Augustiańską, do skrzyżowania z ulicą Orylską w lewo, wbieg na stadion miejski od ulicy 3 Maja.

Pomocniczo oznaczone zostaną wszystkie kilometry trasy. Punkty nawadniania będą rozmieszczone w odstępach co ok. 5 km począwszy od 5-tego km trasy. Punkt medyczny obsługiwany przez ratowników medycznych będzie znajdował się na starcie i mecie oraz na trasie biegu/półmaratonu.

Opłata startowa:

 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do godziny 23:59 12 czerwca 2018

 • Opłata startowa jest równa 60 PLN - wpłata za pomocą serwisu Przelewy24 do 12 czerwca 2018 do godziny 23:59

 • Opłata startowa jest równa 80 PLN - wpłata za pomocą serwisu Przelewy24 po 12 czerwca, lub w Biurze Zawodów w dniu imprezy.

  ​Dla osób, które dokonają zgłoszenia i opłaty startowej po 12.06.2018r. Organizator nie zapewnia pełnego pakietu startowego.

  UWAGA: 

  Uczestnik od momentu zapisu ma czas
  - 14 dni na opłacenie wpisowego liczone jako data zaksięgowania kwoty na koncie organizatora jeśli zapisu dokonano do dnia 15 maja 2018 r
  - 3 dni na opłacenie wpisowego liczone jako data zaksięgowania kwoty na koncie organizatora jeśli zapisu dokonano po dniu 16 maja 2018r, ale nie później niż do dnia 12.06.2018 r
  Po upływie powyższego czasu organizator ma prawo usunąć zapis uczestnika, który nie dokonał płatności.

Pakiet startowy:

Uczestnicy Półmaratonu i Biegu na 10 km otrzymają koszulki techniczne i medale.

Nagrody:

 • Uczestnicy Półmaratonu i Biegu na 10 km otrzymają koszulki techniczne i medale.
 • W klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn wyłącznie w Półmaratonie: za miejsce I – nagroda pieniężna w wysokości 500zł, za miejsce II – nagroda pieniężna w wysokości 300zł, za miejsce III – nagroda pieniężna w wysokości 200zł.
 • Dla najszybszego Ciechanowianina i Ciechanowianki wyłącznie w Półmaratonie: za miejsce I – nagroda pieniężna w wysokości 500zł, za miejsce II – nagroda pieniężna w wysokości 300zł, za miejsce III – nagroda pieniężna w wysokości 200zł.
 • W klasyfikacji OPEN Biegu na 10km nagrody otrzymują miejsca I – III – puchary.
 • W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn zawodnicy, którzy zajmą pierwsze miejsce w Półmaratonie i Biegu na 10km otrzymają pamiątkowe statuetki.
 • W klasyfikacji Drużynowej wyłącznie w Półmaratonie, dla drużyny: za miejsce I – nagroda pieniężna w wysokości 500zł, za miejsce II – nagroda pieniężna w wysokości 300zł, za miejsce III – nagroda pieniężna w wysokości 200zł.
 • Nagrody w kategorii OPEN, najszybszy Ciechanowianin i Ciechanowianka oraz w kategoriach wiekowych nie będą się „dublować”.
 • Od nagród przekraczających 760 zł pobrany będzie podatek w wysokości 10% (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 • Zawodnik odbierający nagrodę powinien posiadać : dokument tożsamości, PESEL oraz informację o siedzibie właściwego Urzędu Skarbowego.
 • Zawodnik nie posiadający tych dokumentów nie otrzyma nagrody do czasu przedstawienia niezbędnych informacji.

Klasyfikacje:

Open K, Open M

Nagrody w kategorii OPEN i w kategoriach wiekowych nie dublują się.

Kategorie specjalne:
Najszybsza Ciechanowianka i Najszybszy Ciechanowianin. Drużynowa - informacja w regulaminie.

Proszę podać datę urodzenia i wybrać płeć.

Półmaraton Niepełnosprawni (dystans 21.098km)

 • Ciechanów 17 czerwca 2018 10:00

Zasady takie same jak u pełnosprawnych - patrz wyżej.

Klasyfikacje:

Open K, Open M

Proszę podać datę urodzenia i wybrać płeć.

Informacje dotyczące imprezy

Ważne informacje, podsumowanie kwoty zamówienia oraz link do szybkich płatności internetowych znajdziesz w informacji mailowej potwierdzającej rejestrację.

Partnerzy Superczas.pl

 • Artneo